Archive

Wiadomości 0 Comments

Przyszłość przestrzeni biurowych: elastyczność i zdalna praca

Pandemia COVID-19 zdecydowanie przyspieszyła ewolucję rynku pracy, co bezpośrednio wpłynęło na przyszłość przestrzeni biurowych. Znaczący wzrost popularności pracy zdalnej i elastycznych modeli pracy spowodował, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i deweloperzy