Umowy

Kiedy należy zastosować umowę agencyjną?

Według przepisów każda umowa agencyjna zakłada istnienie agenta oraz strony zlecającej konkretne zadanie do zrealizowania. Inaczej mówiąc reguluje zasady pośrednictwa w transakcjach usługowych. W jakim celu zawiera się umowę agencyjną?

Kiedy zawiera się przedwstępną umowę o pracę?

Według prawa przedwstępna umowa o pracę nie istnieje. Jednak nie oznacza to, że nie powinna być wdrożona, gdy obie strony uznają, że jest niezbędna. Jakie informacje muszą zostać zapisane w

Kiedy stosuje się kontrakty eksportowe?

Wielu polskich przedsiębiorstw nawiązuje współpracę z międzynarodowymi firmami, gdyż widzi w tym nadzieje na zysk. Aby biznesy przebiegały zgodnie z prognozami należy zawrzeć umowę, która da poczucie bezpieczeństwa. Czy właściwym

W jakim celu stosuje się umowę faktoringową?

Kryzys finansowy i problemy gospodarcze spowodowały, że wiele firm zaciąga kredyty i posiada ogromne długi. W wielu przypadkach zdobycie środków od zadłużonego kontrahenta jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym

Czy warto zawrzeć kontrakt eksportowy?

Kontrakty eksportowe zwierane są zwykle między właścicielem firmy a wspólnikiem z zagranicy. Jest bardziej sformalizowaną umową sprzedawania lub kupna towarów lub usług. W jakim celu zawiera się kontrakt eksportowy? Jakie

Kiedy warto podpisać umowę agencyjną?

Wedle prawa każda umowa agencyjna potwierdza funkcjonowanie agenta oraz strony zlecającej wybrane zadanie do wykonania. Innymi słowy określa regulamin pośredniczenia w usługach. W jakim celu zawiera się umowę agencyjną? Kiedy

Czym jest umowa uaktywniająca?

Od dwóch lat zgodne z prawem jest w Polsce skorzystanie z umowy uaktywniającej. Zazwyczaj nawiązywana jest między rodzicami a nianią, która deklaruje się do pomocy i wychowania niepełnoletniego dziecka przez

W jakim celu zawiera się umowę agencyjną?

Według ustawy każda umowa agencyjna sugeruje wskazanie agenta oraz zlecającego obowiązki do wykonania. Inaczej mówiąc ustanawia reguły pośrednictwa w transakcjach usługowych. W jakim celu podpisuje się umowę agencyjną? Kiedy warto

W jakim celu zawiera się umowę o dzieło?

Aktualnie w Polsce funkcjonuje przynajmniej kilka sposobów zawierania współpracy. Wśród nich ogromnym zainteresowaniem cieszy się umowa o dzieło, która niejednokrotnie wygrywa z zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Czym się

Kiedy warto podpisać kontrakt eksportowy?

Wielu polskich właścicieli nawiązuje współpracę z zagranicznymi firmami, ponieważ ma nadzieję na zysk. Aby transakcje toczyły się w zgodzie z ustaleniami trzeba zawiązać umowę, która zagwarantuje bezpieczeństwo. Czy odpowiednim wyjściem