Zobacz, czy należy Ci się wcześniejsza emerytura

Zobacz, czy należy Ci się wcześniejsza emerytura

Jakie zmiany zajdą po obniżeniu wieku emerytalnego, które nastąpi 1 października 2017 roku? Co to oznacza dla osób, które pobierają wcześniejszą emeryturę? Czy ZUS zmieni ten rodzaj świadczenia i co tak naprawdę oznacza pojęcie wcześniejszych emerytur – komu się one należą?

Jaka będzie wcześniejsza emerytura po obniżeniu wieku emerytalnego?

Wcześniejsze emerytury to świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Zmiany emerytalne, które obniżają od 1 października wiek przejścia na emeryturę, nie przyniosą ze sobą diametralnych zmian dotyczących zasad przyznawania wcześniejszych emerytur. Niższy wiek emerytalny wpłynie jednak na sposób ustania tego świadczenia. Jak? Obniży się wiek, w którym wcześniejszą emeryturę będzie można zamienić na „zwykłą” emeryturę.

Od 1 października mężczyźni będą mogli z wcześniejszej emerytury przejść na „normalną” w wieku 65 lat, a kobiety po osiągnięciu 60 roku życia. Kompendium wiedzy na ten temat, znajdziecie w darmowym ebooku.

Szczególny przypadek i rozwiązanie przejściowe

Nie zabraknie jednak sytuacji szczególnych. Wyjątkowym przypadkiem będą osoby, które skończyły 65 (mężczyźni) lub 60 lat (kobiety), ale nie osiągnęli jeszcze odpowiednio 66,5 lub 61,5 lat. Po zmianach będą oni mogli przejść z wcześniejszej emerytury na zwykłe świadczenia, jednak nie zadzieje się to automatycznie. Należy samemu złożyć stosowny wniosek do ZUSu.

Wcześniejsze emerytury, czyli świadczenie przedemerytalne

By otrzymać wcześniejszą emeryturę należy spełnić określone warunki:

 • stracić pracę w wyniku likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w wieku minimum 61 lat (mężczyźni) lub 56 (kobiety) oraz mieć okres uprawniający do emerytury wynoszący 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet;
 • utracić pracę na skutek rozwiązania umowy z winy pracodawcy, mając osiągnięte minimum 60 lat (mężczyźni) lub 55 (kobiety) i mieć okres uprawniający do emerytury: 35 lat (mężczyźni) oraz 30 lat – kobiety.

Jak obliczyć wysokość emerytury pomostowej?

Emerytura pomostowa to świadczenie, które przysługuje osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 roku. By móc je otrzymywać należy:

 • skończyć minimum 55 lat w przypadku kobiet i 60 w przypadku mężczyzn,
 • świadczyć pracę w szczególnych warunkach (przed 1 stycznia 1999 roku),
 • wykonywać pracę w szczególnych warunkach (po 31 grudnia 2008 roku),
 • udokumentować minimum 15 lat pracy w szczególnych warunkach,
 • wykazać okresy składkowe i nieskładkowe – minimum 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn,
 • rozwiązać stosunek pracy.

Jeśli chodzi o wysokość tego świadczenia, to zależy ona od kilku czynników. Przy obliczaniu finalnej kwoty pod uwagę bierze się:

 • staż pracy,
 • zarobki przez cały okres składkowy,
 • kwotę składek z konta ZUS,
 • termin złożenia wniosku.

Czym dokładnie są świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli?

Nauczycielom przysługuje świadczenie kompensacyjne, jeśli spełniają równocześnie 3 warunki:

 • osiągną wymagany wiek (w 2017 roku: 55 lat dla kobiet oraz 57 dla mężczyzn),
 • ich okres składkowy i nieskładkowy wynosi minimum 30 lat, w tym min. 20 lat wykonywania pracy, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć w placówkach takich jak: przedszkola, szkoły itp.,
 • sami złożą wniosek o rozwiązanie stosunku pracy.

Wysokość tego świadczenia jest obliczana na warunkach podobnych, jak przy „zwykłej” emeryturze. Znaczące jest, że przy obliczaniu okresu średniego dalszego trwania życia, bierze się z tablicy GUS pod uwagę dane dla osoby, będącej w wieku 60 lat (nie ma znaczenia ile lat ma osoba ubiegająca się o świadczenie kompensacyjne). Precyzując: wartość świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli jest wynikiem dzielenia podstawy obliczenia emerytury przez dalsze średnie trwanie życia.

Artykuł opracowany we współpracy z serwisem CafeSenior.pl.

Previous Połowa internautów robi zakupy w sieci
Next Kryzysy wizerunkowe dotyczą nie tylko firm

Może to Ci się spodoba

Finanse osobiste 0 Comments

W polskich szkołach brakuje edukacji finansowej

Młodzi ludzie nie mają wystarczającej wiedzy ekonomicznej. Dotyczy to także ubezpieczeń społecznych. Może mieć to konsekwencje w ich dorosłym życiu. Dlatego eksperci postulują, by edukację zacząć jak najwcześniej. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a od

Finanse osobiste 0 Comments

Vademecum obligacji – Rolowanie

Rolowanie obligacji to termin określający zamianę obligacji danej spółki, których termin wykupu upłynął, na nowe obligacje przez nią wyemitowane. Z punktu widzenia inwestora oznacza to przedłużenie czasu użyczenia kapitału spółce,

Finanse osobiste 0 Comments

Ubezpieczyciele wypłacają coraz większe odszkodowania i świadczenia

Konkurencja cenowa między ubezpieczycielami, rosnące koszty napraw, odszkodowań i zadośćuczynień za straty niematerialne dla ofiar wypadków oraz nowe regulacje prawne – wszystko to złożyło się na blisko 40-proc. wzrost stawek obowiązkowych polis OC

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!