Zmiany w PIT i CIT od 2019 r.

Zmiany w PIT i CIT od 2019 r.

Zmiany w PIT i CIT dotyczące samochodów osobowych.

Ustawodawca wprowadza gruntowne zmiany dotyczące rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi, które są środkami trwałymi podatnika oraz również wtedy, gdy są użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy czy leasingu.

Przede wszystkim został zwiększony limit kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, które dotyczą samochodu osobowego z kwoty 20.000,00 euro do 150.000,00 zł. Limit wrośnie do 225.000,00 zł. dla samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym. Ponadto zwiększy się limit kwoty składki na ubezpieczenie samochodu do 150.000,00 zł. w oparciu o którą mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Z wyjaśnienia MF1 wynika, że „przedsiębiorcy korzystający z samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do dnia 31 grudnia 2018 r., będą mogli po wejściu w życie przedmiotowej ustawy korzystać z limitów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r.”

Od 2019 r. obowiązuje nowa 9 % stawka CIT.

Zostanie wprowadzona 9% stawka CIT dla małych podatników oraz rozpoczynających działalność u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczą 1.200.000,00  euro przeliczone na złote wg kursu ogłaszanego przez Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego (zaokrąglenia do 1000 zł.). Stawka 9%  będzie miała zastosowanie do dochodów, które zostaną osiągnięte od 1 stycznia 2019 r. z pewnymi wyłączeniami.

Zmiany w PIT i CIT dotyczące certyfikatu rezydencji.

Certyfikat rezydencji zgodnie z regulacjami ustawowymi jest zaświadczeniem o miejscu siedziby/zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby/zamieszkania podatnika. Posiadanie certyfikatu rezydencji jest podstawą przy rozliczeniu podatku u źródła, ponieważ  uprawnia do rozliczenia podatku zgodnie z obniżoną stawką wynikającą z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania albo do niepobierania podatku zgodnie z zapisami umowy.  Ustawy o podatkach dochodowych nie określają formy certyfikatu, a od dłuższego czas trwają dyskusje o zasadności stosowania kopii zaświadczenia.

Od 2019 r. będzie można stosować kopię certyfikatu rezydencji dla przychodów z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie będzie przekraczała 10.000 zł. w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie będą budziły uzasadnionych wątpliwości, co do zgodności ze stanem faktycznym.

Zmiany opodatkowania dochodów z obrotu kryptowalutami oraz tzw. exit tax.

Od 2019 r. dochody z walut wirtualnych będą kwalifikowane, jako przychody z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych, a strata z obrotu kryptowalutami nie będzie mogła być odliczona w danym roku podatkowym od innych dochodów. Dochodowy z obrotu kryptowalutami będą opodatkowane stawką 19% podobnie jak zyski kapitałowe.

Artykuł powstał we współpracy z Biuro Rachunkowe Jelcz-Laskowice

Previous Dlaczego OC ma różne ceny?
Next Jak wyjść z długów finansowych

Może to Ci się spodoba

Firma 1Comments

Jak nie utonąć w morzu konkurencji?

Polacy, to bardzo przedsiębiorczy naród. Szacuje się, że w naszym kraju funkcjonuje ok. 2 milionów jednoosobowych działalności gospodarczych.  Niestety wiele z tych firm w ciągu 2 lat znika z rynku.

Blisko połowa firm daje pracownikom prezenty z okazji świąt wielkanocnych

Przy rekordowo niskim bezrobociu w firmach rośnie znaczenie działań motywacyjnych. Wcześniej pracodawcy dawali pracownikom prezenty niemal wyłącznie z okazji Bożego Narodzenia. Obecnie prawie połowa wykorzystuje do tego także Wielkanoc – wynika z badań

Unijne przepisy i nowe cyberzagrożenia skłaniają firmy do większego zainteresowania ochroną danych

Cyberzagrożenia i rosnąca liczba ataków to, obok dyrektywy RODO, jeden z głównych powodów, który skłania firmy do większego zainteresowania się rozwiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych. Przekłada się to na rosnącą popularność chmury, która

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!