Zawody prawnicze – notariusz

Zawody prawnicze – notariusz

Zawody prawnicze w Polsce są ściśle określone przepisami prawa. Istnieje kilka podstawowych zawodów prawniczych, które będzie można realizować po ukończeniu studiów prawniczych i następnie specjalnej aplikacji, która będzie uprawniać do wykonywania zawodu – wyjaśnia redaktor notariusze.edu.pl

Każdy konkretny zawód prawniczy ma również swoje określone zadania, które są ściśle określone przez obowiązujące przepisy prawa. Przygotowanie do tego zawodu będzie bezpośrednio związane z konkretnymi wymaganiami, jeśli chodzi o praktykę oraz teorię. Wśród tych zawodów znajduje się oczywiście zawód notariusza, którego rola w obrocie prawnym jest niezwykle istotna.

Kim jest notariusz?

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, który odpowiada za zachowanie w odpowiedni sposób obrotu prawnego. Zadaniem notariusza jest bowiem uczestniczenie w niektórych działaniach jako funkcjonariusza publicznego, który swoją powagą odpowiada za charakter urzędowy dokonanej czynności. Dokument, który będzie przygotowany przez notariusza, bądź przez niego poświadczony będzie traktowany jako dokument urzędowy i taki ma charakter.

Czytaj: Ile zapłacimy za testament u notariusza?

Zawód notariusz

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, którego rola jest określona ściśle ustawą Prawo o Notariacie, z której dowiadujemy się, że zadaniem notariusza będzie tworzenie dokumentów w określonych prawem sytuacjach albo też ich przygotowywanie na wniosek stron, które będą chciały usankcjonować jakąś własną umowę w formie aktu notarialnego. Notariusz zajmuje sie dokonywaniem czynności notarialnych, pośród których wymienić można następujące działania jakie będzie realizował. W Polskim systemie prawnym notariusz zajmuje się takimi kwestiami jak:

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie poświadczeń dziedziczenia
  • sporządzenie weksli i czeków
  • sporządzanie poświadczeń
  • doręczenie oświadczeń
  • przyjmowanie i przechowywanie dokumentów, nośników danych czy pieniędzy
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Wynagrodzenie dla notariusza nazywane jest taksą notarialną i jego wysokość w formie widełek również jest określona w obowiązujących przepisach. Jest to najczęściej jakoś ułamek wartości przedmiotu umowy, której uczestnikiem będzie. Oczywiście takie ustalenie wynagrodzenia dla notariusza sprawia, że ten rynek może być dzięki temu nieco bardziej uporządkowany. Jako, że działalność notariusza ma charakter nie świadczenia usług, ale dokonywania czynności tak jak w przypadku sądów ograniczone zostają ewentualne próby działania notariuszy na własną rękę i takich, które będą powodowały, że koszty będą zbyt wysokie dla osób, które mogą przed notariuszem stawać.

Osoba, która chce notariuszem zostać musi przejść przygotowanie w postaci ukończenia studiów prawniczych a następnie aplikacji notarialnej, która będzie również związana z koniecznością odbycia praktyki w kancelarii notarialnej. Po ukończeniu aplikacji należy również zdać egzamin państwowy i uzyskać wpis na listę notariuszy. Dopiero po uzyskaniu takiego wpisu notariusz ma prawo do prowadzenia swojej kancelarii.

Materiał zewnętrzny, wirtualnynotariusz.pl

Previous Technologie poprawią dostęp do lekarzy i skuteczność leczenia
Next W przyszłym roku odnowa polskich miast nabierze tempa

Może to Ci się spodoba

Prawo podatkowe 0 Comments

Zbliża się termin składania CIT

Przedsiębiorstwa, które inwestowały w badania i rozwój w 2017 roku, już wkrótce odliczą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Tegoroczne inwestycje w innowacje przyniosą firmom jeszcze wyższe oszczędności – 100 proc. odliczenia kosztów kwalifikowanych niezależnie

Poradnik konsumenta 0 Comments

Polacy zużywają 2–3 razy więcej energii niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej

Blisko 70 proc. wydatków związanych z użytkowaniem lokalu stanowią opłaty za centrale ogrzewanie i prąd. Polacy zużywają 2–3 razy więcej energii niż mieszkańcy krajów Europy Zachodniej. Tylko dzięki dokładniejszej kontroli zużycia rachunki mogłyby

Większość polskich elektrowni nie spełnia nowych unijnych norm emisji zanieczyszczeń powietrza

Do 2021 roku polskie elektrownie węglowe i duże zakłady przemysłowe muszą przejść modernizację i wdrożyć nowoczesne technologie, które maksymalnie ograniczą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. To wymóg unijnej dyrektywy przyjętej w kwietniu. Nowe przepisy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!