Zawody prawnicze – notariusz

Zawody prawnicze – notariusz

Zawody prawnicze w Polsce są ściśle określone przepisami prawa. Istnieje kilka podstawowych zawodów prawniczych, które będzie można realizować po ukończeniu studiów prawniczych i następnie specjalnej aplikacji, która będzie uprawniać do wykonywania zawodu – wyjaśnia redaktor notariusze.edu.pl

Każdy konkretny zawód prawniczy ma również swoje określone zadania, które są ściśle określone przez obowiązujące przepisy prawa. Przygotowanie do tego zawodu będzie bezpośrednio związane z konkretnymi wymaganiami, jeśli chodzi o praktykę oraz teorię. Wśród tych zawodów znajduje się oczywiście zawód notariusza, którego rola w obrocie prawnym jest niezwykle istotna.

Kim jest notariusz?

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, który odpowiada za zachowanie w odpowiedni sposób obrotu prawnego. Zadaniem notariusza jest bowiem uczestniczenie w niektórych działaniach jako funkcjonariusza publicznego, który swoją powagą odpowiada za charakter urzędowy dokonanej czynności. Dokument, który będzie przygotowany przez notariusza, bądź przez niego poświadczony będzie traktowany jako dokument urzędowy i taki ma charakter.

Czytaj: Ile zapłacimy za testament u notariusza?

Zawód notariusz

Notariusz to jeden z zawodów prawniczych, którego rola jest określona ściśle ustawą Prawo o Notariacie, z której dowiadujemy się, że zadaniem notariusza będzie tworzenie dokumentów w określonych prawem sytuacjach albo też ich przygotowywanie na wniosek stron, które będą chciały usankcjonować jakąś własną umowę w formie aktu notarialnego. Notariusz zajmuje sie dokonywaniem czynności notarialnych, pośród których wymienić można następujące działania jakie będzie realizował. W Polskim systemie prawnym notariusz zajmuje się takimi kwestiami jak:

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie poświadczeń dziedziczenia
  • sporządzenie weksli i czeków
  • sporządzanie poświadczeń
  • doręczenie oświadczeń
  • przyjmowanie i przechowywanie dokumentów, nośników danych czy pieniędzy
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.

Wynagrodzenie dla notariusza nazywane jest taksą notarialną i jego wysokość w formie widełek również jest określona w obowiązujących przepisach. Jest to najczęściej jakoś ułamek wartości przedmiotu umowy, której uczestnikiem będzie. Oczywiście takie ustalenie wynagrodzenia dla notariusza sprawia, że ten rynek może być dzięki temu nieco bardziej uporządkowany. Jako, że działalność notariusza ma charakter nie świadczenia usług, ale dokonywania czynności tak jak w przypadku sądów ograniczone zostają ewentualne próby działania notariuszy na własną rękę i takich, które będą powodowały, że koszty będą zbyt wysokie dla osób, które mogą przed notariuszem stawać.

Osoba, która chce notariuszem zostać musi przejść przygotowanie w postaci ukończenia studiów prawniczych a następnie aplikacji notarialnej, która będzie również związana z koniecznością odbycia praktyki w kancelarii notarialnej. Po ukończeniu aplikacji należy również zdać egzamin państwowy i uzyskać wpis na listę notariuszy. Dopiero po uzyskaniu takiego wpisu notariusz ma prawo do prowadzenia swojej kancelarii.

Materiał zewnętrzny, wirtualnynotariusz.pl

Previous Technologie poprawią dostęp do lekarzy i skuteczność leczenia
Next W przyszłym roku odnowa polskich miast nabierze tempa

Może to Ci się spodoba

Staż pracy może warunkować prawo do emerytury

Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw emerytalnych. To miałoby rozwiązać problem groszowych emerytur, których według ZUS przybywa z roku na rok. Kluczowym założeniem reformy emerytalnej jest

Dzieci będą mogły samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w internecie

Nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wskazują, że zgodę na ich przetwarzanie w internecie będą mogły udzielać samodzielnie dzieci. Krajowe ustawy mogą ustanowić własną granicę wiekową, ale nie niższą niż 13 lat.

Nowe zalecenia Komisji Europejskiej dla e-handlu

Eksperci zauważają, że gdyby jednolity rynek cyfrowy działał w pełni, to gospodarka Unii Europejskiej mogłaby zyskać 415 mld euro rocznie. Dlatego Komisja Europejska zapowiada walkę z ograniczeniami w e-commerce. Główne grzechy przedsiębiorców to geoblokowanie,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!