Czy warto oszczędzać w III filarze emerytalnym? Zasady IKZE i IKE

Czy warto oszczędzać w III filarze emerytalnym? Zasady IKZE i IKE

Indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to metody dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Zyski wypracowane narzędziami finansowymi w ramach IKE i IKZE są wolne od podatku od zysków kapitałowych. Środki z IKE i IKZE są dziedziczone.

Kto może odkładać na emeryturę w IKE i IKZE?

Indywidualne konto emerytalne IKE lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE może założyć każdy, kto skończył 16 lat i chce zacząć oszczędzać na emeryturę. Oba produkty funkcjonują w ramach trzeciego filaru emerytalnego. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne.

Osoby pomiędzy 16. a 18. rokiem życia mogą dokonywać wpłat na IKE i IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na umowie o pracę. Wysokość wpłat nie może być większa niż suma zarobków. Ten wymóg nie dotyczy osób powyżej 18. roku życia. Na IKE i IKZE można wpłacać, pracując na podstawie umowy o pracę, jak również w przypadku samozatrudnienia, gdy wykonuje się wolne zawody, pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych czy pozostaje na bezrobociu. Na IKE i IKZE środki mogą wpłacać także emeryci.

Limity IKE i IKZE – maksymalna i minimalna kwota wpłaty

Minimalną kwotę wpłat określa zwykle instytucja finansowa, w której zakłada się IKE lub IKZE. Często są to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, np. Union Investment. IKE i IKZE można założyć też w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, domu maklerskim czy dobrowolnym funduszu emerytalnym. Osoba zakładająca IKE lub IKZE zwykle ponosi koszt zawarcia umowy i deklaruje gotowość wpłat określonej wysokości.

Maksymalną kwotę rocznych wpłat określa rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydawane co roku. W 2018 roku na IKE można wpłacić nie więcej niż 13329 złotych. Limit wpłat na IKZE w 2018 roku to 5331,60 złotych.

Wypłata środków z IKE i IKZE, korzyści finansowe, dziedziczenie

Wypłata środków z IKE i IKZE bez konieczności potrącania podatku od zysków kapitałowych (19 procent) jest możliwa po spełnieniu warunków określonych w umowie. Zwykle zgromadzone pieniądze są wypłacane po ukończeniu 60. lub 65. roku życia i po 5 latach regularnych wpłat. Można też dokonać wypłaty w dowolnym momencie przed spełnieniem warunków, ale wówczas trzeba zapłacić podatek. Dodatkowo roczne wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu płaci się mniejsze podatki.

Pieniądze na IKE i IKZE są dziedziczone po śmierci właściciela konta emerytalnego. Nie musi on składać stosownych dyspozycji, jeśli chce, by pieniądze podzielono pomiędzy wszystkich spadkobierców.

Previous Nabywcy mieszkań będą lepiej chronieni
Next Większa obecność kobiet w biznesie to wyższe zyski dla firm

Może to Ci się spodoba

Nieruchomości 0 Comments

Kogo dotyczy podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości znajduje się w grupie podatków i opłat lokalnych. Podatek od nieruchomości – podobnie, jak m.in. podatek od środków transportowych, opłata miejscowa, opłata uzdrowiskowa czy opłata reklamowa –

Kredyty 0 Comments

Polacy zadłużają się na coraz wyższe kwoty. 40 proc. kredytów konsumpcyjnych zaciąganych jest na ponad 50 tys. zł

Relacja kredytów konsumpcyjnych do polskiego PKB wynosi 8,9 proc. i jest tylko nieznacznie niższa od poziomu sprzed 10 lat, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem finansowym – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

Ubezpieczenia 0 Comments

Ubezpieczyciele prześcigają się w innowacyjnych rozwiązaniach

Nowe kanały sprzedaży i obsługi klienta, automatyzacja, nowoczesne aplikacje czy sztuczna inteligencja – to innowacje, na które stawiają ubezpieczyciele, chcąc nadążyć za zmieniającym się rynkiem. Większość wpisała już rozwój innowacyjności do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!