Czy warto oszczędzać w III filarze emerytalnym? Zasady IKZE i IKE

Czy warto oszczędzać w III filarze emerytalnym? Zasady IKZE i IKE

Indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego to metody dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Zyski wypracowane narzędziami finansowymi w ramach IKE i IKZE są wolne od podatku od zysków kapitałowych. Środki z IKE i IKZE są dziedziczone.

Kto może odkładać na emeryturę w IKE i IKZE?

Indywidualne konto emerytalne IKE lub indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE może założyć każdy, kto skończył 16 lat i chce zacząć oszczędzać na emeryturę. Oba produkty funkcjonują w ramach trzeciego filaru emerytalnego. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne.

Osoby pomiędzy 16. a 18. rokiem życia mogą dokonywać wpłat na IKE i IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na umowie o pracę. Wysokość wpłat nie może być większa niż suma zarobków. Ten wymóg nie dotyczy osób powyżej 18. roku życia. Na IKE i IKZE można wpłacać, pracując na podstawie umowy o pracę, jak również w przypadku samozatrudnienia, gdy wykonuje się wolne zawody, pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych czy pozostaje na bezrobociu. Na IKE i IKZE środki mogą wpłacać także emeryci.

Limity IKE i IKZE – maksymalna i minimalna kwota wpłaty

Minimalną kwotę wpłat określa zwykle instytucja finansowa, w której zakłada się IKE lub IKZE. Często są to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, np. Union Investment. IKE i IKZE można założyć też w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, domu maklerskim czy dobrowolnym funduszu emerytalnym. Osoba zakładająca IKE lub IKZE zwykle ponosi koszt zawarcia umowy i deklaruje gotowość wpłat określonej wysokości.

Maksymalną kwotę rocznych wpłat określa rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydawane co roku. W 2018 roku na IKE można wpłacić nie więcej niż 13329 złotych. Limit wpłat na IKZE w 2018 roku to 5331,60 złotych.

Wypłata środków z IKE i IKZE, korzyści finansowe, dziedziczenie

Wypłata środków z IKE i IKZE bez konieczności potrącania podatku od zysków kapitałowych (19 procent) jest możliwa po spełnieniu warunków określonych w umowie. Zwykle zgromadzone pieniądze są wypłacane po ukończeniu 60. lub 65. roku życia i po 5 latach regularnych wpłat. Można też dokonać wypłaty w dowolnym momencie przed spełnieniem warunków, ale wówczas trzeba zapłacić podatek. Dodatkowo roczne wpłaty na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania, dzięki czemu płaci się mniejsze podatki.

Pieniądze na IKE i IKZE są dziedziczone po śmierci właściciela konta emerytalnego. Nie musi on składać stosownych dyspozycji, jeśli chce, by pieniądze podzielono pomiędzy wszystkich spadkobierców.

Previous Nabywcy mieszkań będą lepiej chronieni
Next Większa obecność kobiet w biznesie to wyższe zyski dla firm

Może to Ci się spodoba

Finanse osobiste 1Comments

40 proc. młodych Polaków rozważa emigrację zarobkową ze względów finansowych

Blisko połowa Polaków w grupie od 18 do 24 roku życia nie ma pieniędzy na opłacenie podstawowych rachunków. Większość z nich woli opuścić kraj niż zaciągać kolejne zobowiązania. O emigracji zarobkowej myśli 40

Finanse osobiste 0 Comments

W Polsce jest już ponad 500 ekologicznych budynków. Od przyszłego roku zacznie ich szybko przybywać

Budynki odpowiadają za około 40 proc. zużycia energii i tym samym za 36 proc. emisji CO2. Obecnie nawet  75 proc. budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie. To ogromne wyzwania dla budownictwa, zwłaszcza w kontekście wprowadzanych

Finanse osobiste 0 Comments

Oszczędzajmy z głową

31. października obchodzimy Światowy Dzień Oszczędzania. Jak pokazują badania prowadzone w Polsce, coraz chętniej gromadzimy kapitał, ale jednocześnie nie zawsze wiemy, jak robić to skutecznie. Często więc pieniądze wkładamy do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!