Świadczenie rehabilitacyjne – komu może przysługiwać? Czy może uchronić przed zwolnieniem z pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim?

Świadczenie rehabilitacyjne – komu może przysługiwać? Czy może uchronić przed zwolnieniem z pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim?

Życie potrafi zaskakiwać, choć nie zawsze pozytywnie. Niestety, jeżeli zaskoczyło Cię chorobą to wiedz, że należy Ci się choćby świadczenie rehabilitacyjne. Wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z praw i przywilejów, jakie im przysługują. Dlatego też w dzisiejszym poradniku postaramy się przybliżyć temat świadczeń rehabilitacyjnych. Już teraz jednak powinniście pamiętać, że jeżeli czujecie się pokrzywdzeni przez pracodawcę to warto udać się do prawnika od prawa pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne – co trzeba wiedzieć?

Warto wiedzieć, czym są owe świadczenie rehabilitacyjne i kiedy można się o nie starać. Otóż świadczenia rehabilitacyjne przyznawane są pracownikom, którzy są ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i wykorzystali już zasiłek chorobowy, jednak nadal nie posiadają zdolności do pracy. Tutaj trzeba wiedzieć, że rokowania muszą być pomyślne. Przy czym okres wypłacania tych świadczeń nie może być dłuższy niż rok.

Jak złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Aby otrzymać świadczenie rehabilitacyjne trzeba bezwzględnie przestrzegać terminu składania wniosku. Wniosek należy złożyć co najmniej 6 tygodni przed ustaniem okresu pobierania zasiłki chorobowego. W ZUS-ie konieczne jest złożenie wniosku ZNp-7. Na jego podstawie ustala się czy występuje prawo do poboru świadczeń. Ale to jeszcze nie wszystko. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku ZUS OL-9, ale także wywiad zawodowy. W przypadku druku OL-10, wywiad nie jest wymagany. Ma to miejsce jeśli osoba jest niezdolna do pracy, ale owa niezdolność powstała, gdy ustało ubezpieczenie. Dotyczy to także osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli doszło do wypadku w pracy i przez wypadek pracownik nie jest zdolny do pracy, to trzeba także do wniosku dołączyć protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Jeżeli dojdzie do zachorowania na chorobę zawodową, to inspektor sanitarny musi wydać jej potwierdzenie. Dopiero po złożeniu wszystkich dokumentów zostanie ustalony termin komisji, która przyznaje świadczenia. Decyzję podejmować będzie lekarz orzecznik ZUS bądź też komisja lekarska ZUS.

Kto nie może starać się o świadczenie rehabilitacyjne?

Zastosowanie ma art. 18 ust. 7 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Otóż osoby uprawnione do emerytury czy renty z tytułu niezdolności do pracy, a także pobierające zasiłek dla bezrobotnych czy też inne świadczenie, takie jak przedemerytalne, nauczycielskie oraz z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia, nie otrzymają tego świadczenia. Nie otrzyma go także pracownik w czasie urlopu wychowawczego czy też bezpłatnego, ale też ten, którego niezdolność do pracy jest wynikiem umyślnego wykroczenia czy przestępstwa. Osoby aresztowane bądź odbywające karę więzienia nie mogą starać się o jego otrzymanie, chyba że pracowali w czasie odbywania kary. Warto jeszcze wspomnieć o kwotach zasiłku. Przez pierwsze 3 miesiące pracownik otrzymuje 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Za pozostałe miesiące 75%. Jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, to wymiar zasiłku chorobowego to 100%.

Czy można zwolnić pracownika pobierającego zasiłek chorobowy?

Otóż trzeba zdawać sobie sprawę, że pracodawca ma prawo zwolnić pracownika pobierającego zasiłek chorobowy. Może to mieć miejsce tylko wtedy, gdy upłynie już okres zasiłkowy i 3-miesięczny okres świadczenia rehabilitacyjnego. W innym przypadku pracownik jest chroniony przez prawo. Ponadto może także zwolnić pracownika, który był zatrudniony krócej niż pół roku. Oczywiście jeżeli pracownik wykaże chęć powrotu do pracy po okresie rehabilitacji, to zasadniczo pracodawca powinien go ponownie zatrudnić, ale jednocześnie, jeżeli tego nie zrobi nie grożą mu żadne konsekwencje.

Każdy pracownik, który z powodu niezdolności do pracy zostanie zwolniony, choć przepisy nakazują inaczej może starać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tego tytułu. Zatem warto znać swoje prawa, a w razie pytań czy wątpliwości należy udać się do adwokata od prawa pracy.

Previous Istota funduszy europejskich
Next Spawanie robotem optymalizacją procesów produkcyjnych

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

LC Corp spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży

Po zmianie akcjonariatu spółka chce kontynuować dotychczasowe tempo rozwoju. Prowadzi szereg inwestycji mieszkaniowych w największych miastach Polski. Posiadany bank ziemi daje potencjał oferty kilku tysięcy mieszkań. Firma realizuje też dwa projekty

Wiadomości 0 Comments

Moja Malta, jako doskonałe miejsce do mieszkania

Malta to jedna z piękniejszych dzielnic Poznania, usytuowana wokół Jeziora Maltańskiego. Moja Malta to nowoczesna osiedle, idealne miejsce do mieszkania dla ludzi pragnących czuć puls miasta, a jednocześnie lubiących aktywny

Wiadomości 0 Comments

Segregator – do domu i do biura

W tej chwili bardzo często korzysta się z segregatorów. To produkty niezwykle przydatne w wielu okolicznościach, które pozwalają przede wszystkim zachować większy porządek w papierach i dokumentach. Dzięki nim można

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!