Spawanie robotem optymalizacją procesów produkcyjnych

Spawanie robotem optymalizacją procesów produkcyjnych

Wszechstronne ulepszenia

Optymalizacja procesów produkcyjnych to sekwencja działań, których rezultatem jest zwiększenie efektywności produkcji poprzez redukcję kosztów procesu wytwórczego oraz poprzez jej przyspieszenie z zachowaniem lub wzrostem jakości wyrobów.

Jedną z głównych zalet robotyki w obszarze przemysłu jest znaczny i stale rosnący  potencjał zastępowania ludzi w wykonywaniu prac niebezpiecznych, ciężkich i wykonywanych w środowiskach szkodliwych.

Często taki charakter mają prace spawalnicze. Przejście od spawania ręcznego do systemu automatycznego opartego na pracy robotów prowadzi do ujednolicenia wydajności oraz optymalizacji wykorzystania, a zatem również zużycia, materiałów i urządzeń spawalniczych. Obok tego mamy do czynienia ze spadkiem kosztów zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, uniknięcia groźby wypadków w zakładzie oraz chorób zawodowych. Jest to zatem wieloaspektowa optymalizacja procesów produkcyjnych oraz warunków pracy.

Nauka w przemyśle

Robotyzacja, tak pełna jak i częściowa, w obecnym stanie techniki i cenach poszczególnych maszyn i zestawów jest uzasadniona, o ile produkcja wykorzystująca spawanie jest seryjna.  Przy robotyzacji spawania należy uwzględniać ograniczenia ruchowe poszczególnych typów robotów, a co za tym idzie możliwość utrudnień w dotarciu do niektórych miejsc. Remedium jest odpowiednie programowanie oraz analiza techniczna przed dobraniem urządzenia, prowadzące do realnej optymalizacji.

Często wskazana jest pełna robotyzacja procesu spawalniczego, od przygotowania elementów poprzez samo spawanie aż po odbiór gotowych części.

Rozwiązania dostosowane do charakteru prac, takie jak sprzężenie robotów z systemem namierzania spoiny, prowadzą do minimalizacji liczby wykonywanych cykli, co sprzyja pożądanej eliminacji przestojów międzyoperacyjnych.

Jeden z producentów robotów spawalniczych oferuje trzy gotowe rozwiązania systemowe, które różnią się stopniem automatyzacji. Każde z nich umożliwia wyraźne skrócenie czasu wdrożenia spawania zautomatyzowanego w danym zakładzie, a przy tym zmniejsza zakres potrzebnych do tego prac.

Inny dostawca robotów proponuje systemy spawalnicze zajmujące niewiele przestrzeni, jak również rozwiązania nadające się do implementacji w już istniejących liniach produkcyjnych oraz cele spawalnicze, pozwalające na optymalizację wykorzystania przestrzeni produkcyjnej.

Kolejny wytwórca proponuje roboty ze sterownikiem, dzięki któremu wystarczy wybrać typ złącza i podać grubość spawanych elementów, zaś kąt nachylenia palnika, napięcie i natężenie ustala samodzielnie urządzenie. Takie rozwiązanie oszczędza zarówno przygotowanie systemu do działania, jak i ułatwia pracę obsługi linii. Przemysłowcom zainteresowanym skokowym zwiększeniem wydajności linii spawalniczych jeden z producentów proponuje system spawania tandemowego MIG/MAG z dwoma drutami elektrodowymi.  Możliwości wyboru są zatem bardzo duże, co pozwala na łatwe odejście od pozornie „uniwersalnych”, a mało przydatnych rozwiązań.

Pomocne maszyny

Sterowane elektronicznie maszyny sprawdzają się tam, gdzie człowieka ogranicza jego biologia (np. znużenie przy pracach powtarzalnych i monotonnych, przeoczenia z tym związane, zmęczenie wzroku itp.). Wykorzystanie robotów spawalniczych prowadzi również do zwiększenia kontroli nad procesami spawania, a zatem jakością wyrobów, poprzez bardzo szerokie możliwości programowania i monitorowania przebiegu pracy.

Pewne znaczenie wobec „rynku pracownika”, niedoborów kadrowych oraz długofalowych tendencji demograficznych ma również redukowanie dzięki robotom problemu braku specjalistów, w szczególności spawaczy. Oprócz tego robotyka kojarzy się z innowacyjnością i przyszłościowymi rozwiązaniami budującymi dobrobyt i rosnącą jakość życia, stąd jej użycie w przedsiębiorstwie daje prestiż i kreuje trwale jego pozytywny wizerunek jako uczestnika życia gospodarczego opartego na naukach ścisłych i technologii.

Więcej informacji znajdziecie na: https://corobotics.pl/zastosowania/spawanie/

Previous Świadczenie rehabilitacyjne – komu może przysługiwać? Czy może uchronić przed zwolnieniem z pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim?
Next Inwestowanie w nieruchomości - najważniejsze zasady!

Może to Ci się spodoba

Firma 1Comments

Małe i średnie firmy z szansą na znaczną poprawę płynności finansowej

Na kłopoty z nieterminowym regulowaniem płatności przez kontrahentów skarży się zdecydowana większość firm. Sektor MŚP, w odróżnieniu od dużych firm, ma ograniczone możliwości korzystania z oferty kredytowej czy faktoringu, który pomaga w zachowaniu płynności finansowej.

Technologie poprawią dostęp do lekarzy i skuteczność leczenia

Dla służby zdrowia i jej transformacji w kierunku nowych technologii duże znaczenie będzie mieć negocjowana obecnie nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej i środki przeznaczone na digitalizację, działania społeczne oraz ochronę zdrowia. Część funduszy z 9

Mniej niż 20 proc. firm korzysta z chmury

Jedynie 29 proc. krajowych firm korzysta w swojej działalności z technologii mobilnych, 18 proc. – z chmury obliczeniowej, a tylko 8 proc. z dużych zbiorów informacji oraz ich analizy (big data) – wynika z badania IDC

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!