Rośnie popularność ubezpieczeń fuzji i przejęć

Rośnie popularność ubezpieczeń fuzji i przejęć

Polska zajmuje obecnie drugą pozycję pod względem liczby transakcji fuzji i przejęć, zrealizowanych na rynkach wschodzących Europy – wynika z raportu Emerging Europe: M&A Report 2014/15″, opublikowanego przez CMS, AIG oraz EMIS. Sposób, w jaki realizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej transakcje fuzji i przejęć, wyraźnie zmienił się w ciągu ostatnich 5 lat. Obecnie firmy częściej niż kiedykolwiek optują za posiadaniem ubezpieczenia fuzji i przejęć.

Tego typu polisa znacząco zmniejsza ryzyko związane z przejmowaniem aktywów i firm w skali regionalnej. Dodatkowo dzięki strategicznym korzyściom związanym z tym produktem zwiększa się wartość spółki dla akcjonariuszy. Podstawą rosnącej popularności ubezpieczeń fuzji i przejęć jest również minimalizacja kosztów i czasu niezbędnego do wdrożenia tego typu ubezpieczeń.

W roku 2014 firma AIG wystawiła w Europie Środkowo-Wschodniej rekordowo wysoką liczbę ubezpieczeń fuzji i przejęć (tzw. ubezpieczeń W&I, ang. Warranty&Indemnity Insurance). Znaczący wpływ na osiągnięcie tego wyniku miały transakcje w sektorze nieruchomości w Polsce, Słowenii i Czechach. W związku z rosnącą liczbą towarzystw ubezpieczeniowych, które wystawiają polisy W&I wzrosła konkurencja na rynku, co wpłynęło z kolei na spadek wysokości składek. Obecnie klienci kupujący ubezpieczenia fuzji i przejęć mogą się spodziewać, że zapłacą za nie tak niewielką kwotę jak 1% wartości sumy ubezpieczenia, podczas gdy w ubiegłym roku mogło to być nawet 3-5%.

Zainteresowanie ubezpieczeniami W&I wśród doradców z zakresu fuzji i przejęć również wyraźnie rośnie, co znalazło swój wyraz w raporcie Emerging Europe: M&A Report 2014/15″, opublikowanym przez CMS, AIG oraz EMIS. Kluczowe wnioski z raportu są następujące:

• Produkcja przemysłowa była najbardziej aktywnym sektorem pod względem liczby transakcji – w tej branży zrealizowano łącznie 364 transakcje, co stanowi 17% ogółu fuzji i przejęć.

• Przemysł wydobywczy (w tym branża paliwowa i gazowa) były wiodącym sektorem, jeśli chodzi o wartość transakcji – wyniosła ona ponad 10 mld euro, co stanowi blisko 17% całego rynku.

• Transakcje fuzji i przejęć w Rosji stanowią 33% wszystkich transakcji zrealizowanych na rynkach wschodzących Europy oraz 47% całkowitej wartości transakcji w 2014 roku.

• Polska zajęła drugą pozycję, osiągając 13% udział w rynku pod względem liczby zrealizowanych transakcji, a tuż za nią uplasowała się Turcja, z 12% udziałem w rynku.

• Dla funduszy private equity – znanych z wysokiego apetytu na ryzyko – był to relatywnie dobry rok. Liczba transakcji z ich udziałem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła o 6% i wyniosła łącznie 248 transakcji.

Odnosząc się do rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej, a także wykorzystania polis W&I, Angus Marshall z firmy AIG, powiedział: „Obserwujemy, że ubezpieczenie W&I coraz częściej staje się integralnym elementem rynku fuzji i przejęć w regionie. W 2014 roku wystawiliśmy rekordową liczbę takich polis. Dotyczyły one zwłaszcza transakcji w sektorze nieruchomości. Przewidujemy, że popyt na polisy W&I w tej branży w 2015 roku nadal będzie wysoki. Zainteresowanie ubezpieczeniami W&I dla transakcji spoza branży nieruchomości także znacząco się zwiększy, a wiodącą rolę odegra w tej sferze Polska.”

Robert Woźniak, Head of Financial Lines, East Zone, AIG – odpowiedzialny za Financial Lines w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, dodaje: „Zauważamy rosnącą popularność ubezpieczeń fuzji i przejęć na polskim rynku. Jest to polisa szczególnie popularna w przypadku transakcji kupna/sprzedaży galerii handlowych, budynków biurowych, centrów logistycznych lub gruntów. Coraz więcej tego typu polis jest także wykorzystywanych w odniesieniu do transakcji realizowanych w sektorze produkcyjnym i usługowym. Bardzo często biorą w nich udział zagraniczne fundusze. W wielu przypadkach korzystają one z usług międzynarodowych brokerów i firm prawniczych, których zaplecze kompetencyjne w zakresie transakcji M&A znajduje się często w Londynie. Dzięki zespołowi underwriterów AIG w stolicy Wielkiej Brytanii możemy skutecznie wyceniać ryzyko przy tego typu transakcjach, natomiast polisy podpisywane, księgowane i administrowane są przez nasz lokalny zespół w Polsce.”

AIG

Previous Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie
Next USD/JPY kontynuacja ruchu w ramach formacji

Może to Ci się spodoba

Ubezpieczenia 0 Comments

PZU ubezpieczył polskie rodziny z Donbasu

PZU objął polisą Wojażer 178 osób, które na początku roku przyleciały do kraju. We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska pokrył także pełen koszt tego ubezpieczenia. 13 stycznia do naszego kraju

Ubezpieczenia 0 Comments

Warta wdraża rozwiązanie Guidewire do zarządzania likwidacją szkód

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. oraz Guidewire Software ogłosiły, że Warta z powodzeniem zakończyła projekt wdrożenia Guidewire ClaimCenter, swojego nowego systemu zarządzania likwidacją szkód. Wprowadzony przez Wartę system ClaimCenter

Ubezpieczenia 0 Comments

Czy można oszczędzić, kupując OC i AC w pakiecie?

Produkty finansowe coraz częściej sprzedawane są w pakietach, dzięki czemu klienci płacą za nie mniej, niż gdyby mieli kupować je osobno. Dobrze obrazuje to przykład ubezpieczeń komunikacyjnych OC i autocasco

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!