Rodzaje odsetek: czym różnią się ustawowe od tych za opóźnienie?

Rodzaje odsetek: czym różnią się ustawowe od tych za opóźnienie?

Odsetki mogą pełnić dwie podstawowe funkcje. Z jednej strony są formą wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału, z drugiej – stanowią rodzaj sankcji za przekroczenie terminu płatności wierzytelności. To na tej podstawie można wymienić dwa ich typy: odsetki kapitałowe oraz odsetki za opóźnienie. Wysokość obu musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprawdź więc, jaka jest aktualna wysokość odsetek ustawowych i na jakiej zasadzie są naliczane.

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym są odsetki kapitałowe i za opóźnienie.

 • Z odsetkami możesz się spotkać przede wszystkim w sytuacji, gdy spłacasz pożyczkę lub inne zobowiązanie ratalne. Wówczas instytucja, z której kapitału korzystasz, nalicza je jako formę wynagrodzenia za realizowaną usługę. To właśnie tak zwane odsetki kapitałowe.
 • Drugą sytuacją, kiedy mogą być naliczone jest ta, kiedy zalegasz z zapłatą swoich zobowiązań – to właśnie odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Od czego zależy wysokość odsetek – ustawowych i umownych?

Wysokość odsetek nie zawsze jest taka sama? Może wynikać ona:

 • bezpośrednio z zapisów w Kodeksie cywilnym – są one podstawą wówczas, gdy umowa, która została podpisana w związku z wierzytelnością nie zawiera zapisów określających ich wysokość,
 • z zapisów umowy np. z bankiem – wówczas wysokość odsetek może przekraczać wartość wynikającą z ustawy, niemniej jednak, nie mogą być one wyższe niż dwukrotna wysokość odsetek ustawowych.

Odsetki ustawowe a odsetki maksymalne

Aktualnie obowiązująca wysokość odsetek ustawowych jest zależna od ich typu:

 • odsetki ustawowe kapitałowe wynoszą obecnie 5 % (aktualna stopa referencyjna NBP + 3,5%),
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie wynoszą obecnie 7% (aktualna stopa referencyjna NBP + 5,5%),
 • odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych wynoszą 9,5% (aktualna stopa referencyjna NBP + 8%).

Wartości te są podane w stosunku rocznym.

Należy pamiętać, że odsetki ustawowe nie są maksymalnymi, jakie wierzyciel może naliczyć – zarówno z tytułu użyczenia kapitału, jak i zaległości. Ich maksymalna wysokość musi być jednak zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego, co oznacza, że:

 • maksymalne odsetki kapitałowe mogą wynieść 10% w skali roku,
 • maksymalne odsetki za opóźnienie w zapłacie mogą wynieść 14% w skali roku.

Pamiętaj, że odsetki za opóźnienie:

 • mogą być naliczane już od pierwszego dnia po terminie wymagalności wierzytelności – chyba że wypada on w dzień wolny od pracy lub sobotę, wówczas ich naliczanie rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po dacie wymagalności,
 • są naliczane aż do dnia całkowitej spłaty zobowiązania.

Czy odsetki to jedyny koszt związany z wierzytelnością?

Odsetki są najważniejszym kosztem, który czeka Cię wówczas, gdy ciążą na Tobie zobowiązania finansowe. Jeżeli masz długi, mogą pojawić się również inne dodatkowe opłaty np. kary umowne za niedotrzymanie terminów spłaty. Warto jednak podkreślić, że mogą one być naliczone jedynie przez wierzyciela pierwotnego. Gdy zaś obsługę Twojego długu przejmie jedna z firm windykacyjnych, np. Ultimo – nie pojawią się z tego tytułu żadne dodatkowe koszty poza odsetkami ustawowymi.

Uwaga! Jeżeli problem Twojego długu nie będzie mógł być rozwiązany polubownie np. ugodą z wierzycielem i nowym, dogodniejszym dla Ciebie harmonogramem spłaty – pojawia się ryzyko kosztów sądowych oraz komorniczych. Warto ich uniknąć, ponieważ mogą znacząco podnieść wysokość kwoty, którą będziesz zobowiązany spłacić.

Previous 42 proc. firm padło ofiarą cyberataku
Next Pożyczka gotówkowa online – nowoczesne formy pożyczania pieniędzy

Może to Ci się spodoba

Finanse osobiste 1Comments

Po co właściwie nam ubezpieczenie?

Każdy człowiek chciałby czuć się bezpiecznie zarówno w domu jak i poza nim. Udowodniono, że poczucie bezpieczeństwa jest większe u ludzi, którzy posiadają dobre ubezpieczenia. Dzisiaj, gdy każdy jest narażony

Finanse osobiste 0 Comments

Do końca lipca ubezpieczeni mogą wskazać, gdzie mają być przekazywane ich składki emerytalne

Od kwietnia otwarte jest okienko transferowe pozwalające na podjęcie decyzji o przekazywaniu części składki emerytalnej do OFE lub pozostawienie całości w ZUS. W 2014 roku OFE wybrało 2,5 mln osób. – Pierwsze

Finanse osobiste 0 Comments

Data nabycia nieruchomości w spadku a PIT. Ważny wyrok dla małżonków

Nabywając w spadku nieruchomość, jesteśmy zmuszeni do spełnienia szeregu obowiązków prawnych, które wynikają z obecnie funkcjonujących przepisów prawa. Często są one skomplikowane, dlatego warto korzystać z pomocy profesjonalnych podmiotów, które

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!