Relacja między kursem dolara a złota

Relacja między kursem dolara a złota

Złoto jest jednym z najbardziej znanych i cenionych kruszców na świecie. Ten metal szlachetny od wieków świadczył o zamożności osób go posiadających. Natomiast obecnie najczęściej wykorzystywany jest jako pewna lokata kapitału, dzięki której można nie tylko przechowywać wartość pieniądza w czasie, ale również pomnożyć swój dotychczasowo zgromadzony majątek. Na cenę złota bardzo duży wpływ ma wartość najpotężniejszej waluty świata, czyli dolara amerykańskiego. Co wpływa na ich zależność od siebie?

Krótka historia złota

Złoto zaliczane jest do najstarszych środków płatniczych świata. Au zastąpiło stosowane wcześniej jako formę rozliczeń pieniądze towarowe (m.in. różne gatunki zbóż, sól, skóry zwierzęce). Szlachetny kruszec był znacznie łatwiejszy w przechowywaniu i umożliwiał dokonywanie płatności nawet za bardzo kosztowne produkty zaledwie kilkoma, niewielkich rozmiarów monetami. Jednak z czasem wartość pieniądza wyrażaną w złocie zaczęto postrzegać na różne sposoby, czego wynikiem było zmniejszenie zawartości metalu szlachetnego w emitowanych okazach, a to z kolei zapoczątkowało pojawianie się fałszerstw i w następstwie spadek zaufania do tego rodzaju pieniądza. Czyste złote monety powoli zastępowano banknotami.

Sam kruszec ma jednak cały czas niepodważalne znaczenie dla światowej gospodarki, a znakomita większość państw regularnie powiększa swoje zasoby złota, traktując je jako bardzo pewne zabezpieczenie krajowego kapitału m.in. na wypadek wystąpienia poważnego kryzysu gospodarczego.

Dlaczego występuje zależność między ceną złota a kursem dolara?

Dolar amerykański pełni obecnie funkcję waluty rozliczeniowej i właśnie na jego podstawie wyceniane są różnego rodzaju towary, surowce, a także właśnie złoto. Ponadto, ma on bardzo duży udział w rezerwach banków z całego świata. Między innymi z tego właśnie powodu, gdy kurs dolara rośnie, cena Au spada. Z kolei, gdy USD ulega osłabieniu wartość złota rośnie. Zależność ta wynika z zaufania do amerykańskiej waluty oraz najbardziej cenionego na świecie metalu szlachetnego – spadek wartości dolara wpływa na destabilizację rynku i tym samym podważa zaufanie inwestorów do USD, którzy zwracają się ku złotu, ponieważ postrzegają je jako bezpieczną przystań dla swojego kapitału. Warto mieć na uwadze fakt, że ten kruszec ma jedną, ale za to bardzo dużą przewagę zarówno nad amerykańskim dolarem, jak i pozostałymi walutami świata – jego zasoby są wyczerpywalne i nie można go wytwarzać w przeciwieństwie do pieniędzy. Z tego właśnie względu jest on odporny na politykę monetarną państw i działanie inflacji, co czyni go pewnym środkiem inwestycyjnym na wypadek wystąpienia bessy.

Jednoczesny wzrost wartości USD oraz Au

Mimo, że najczęściej można zauważyć opisaną powyżej relację między dolarem a złotem, to zdarzają się również wyjątki od tej reguły. Załamanie tej korelacji miało miejsce w roku 2005, kiedy odnotowano obopólny wzrost wartości tych instrumentów w jednym czasie. W tym okresie nastąpiła rewaluacja chińskiego juana, w efekcie której zwiększył się popyt m.in. na złoto. Z kolei na umocnienie się dolara największy wpływ miało podniesienie w Strefie Euro stóp procentowych powyżej poziomu 2%, a także kontynuowanie w późniejszym czasie tych podwyżek.

Dolary amerykańskie wycofane z obiegu i ich wartość

Metale szlachetne ze złotem na czele są bardzo cenione na całym świecie. To samo tyczy się pieniędzy występujących w formie papierowej. Nawet te, które nie są już w obiegu mają wartość sentymentalną, kolekcjonerską oraz pieniężną. Dla osób, które są w posiadaniu starych dolarów oraz innych pieniędzy bardzo dobrym rozwiązaniem jest znalezienie instytucji prowadzącej skup walut wycofanych z obiegu. Tego rodzaju firma zajmuje się nie tylko nabywaniem pieniędzy, które przestały być oficjalnym środkiem płatniczym danego państwa, ale również ma w swoim zakresie takie usługi jak wymiana starych dolarów oraz pozostałych światowych walut. Co ważne, skup wycofanych banknotów przeprowadzany jest w pełni zdalnie, dzięki czemu bez wychodzenia z domu można sfinalizować każdą tego typu transakcję. Między innymi na stronie: https://staragotowka.pl/dolar-amerykanski/ można znaleźć informację na temat walut, których dotyczy skup banknotów wycofanych z obiegu i skup starych banknotów.

Previous Nowa struktura JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.
Next Crowdfunding inwestycyjny nieruchomości w dobie koronawirusa

Może to Ci się spodoba

Bankowość 0 Comments

Toyota Bank rozdaje samochody

Loteria Jedyna w Toyota Bank, która rozpoczęła się wraz z początkiem lipca br., dobiegła właśnie końca. Trójka szczęśliwców odebrała kluczyki do najnowszych modeli miejskiej Toyoty Aygo. Dodatkowo, rozlosowano 60 szkoleń

Bankowość 0 Comments

Inwestycje w dzieła sztuki mogą przynieść nawet 10 proc. zysk

W Polsce inwestycje w obrazy, fotografie czy rzeźby są jeszcze stosunkowo mało popularne, ale z roku na rok przybywa chętnych. Już teraz co trzecia zamożna osoba planuje taką inwestycję, a polski rynek

Bankowość 0 Comments

Dobry pierwszy kwartał banku BGŻ

W pierwszym kwartale 2014 roku zysk netto Grupy Banku BGŻ wyniósł 44,6mln zł, co oznacza wzrost o 51% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Główny wpływ na wynik miały

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!