Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wejście Polski do Unii Europejskiej stało się dla naszego kraju szansą na większy rozwój gospodarczy. Po wejściu do UE do Polski zaczęły napływać szerokim strumieniem fundusze w ramach różnych projektów.

Jednym z nich jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Spośród wszystkich projektów, które są realizowane w Unii Europejskiej POIR jest największy.

Ogólna charakterystyka programu Dokument Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 został przyjęty przez Radę Ministrów dnia 8 stycznia 2014 roku. Wprowadzanie w życie tego programu ma związek z prowadzoną przez Unię Europejską polityką spójności w dziedzinie wzrostu innowacyjności i działań badawczych. Cały Program Operacyjny Inteligentny

Rozwój będzie realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to tylko jeden z sześciu programów krajowych, które są realizowane na terenie całej Polski. Na cele w ramach tego programu została przewidziana kwota 8 614,1 mln euro. Projekty w ramach POIR finansowane są z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków krajowych.

Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach POIR?

Lista beneficjentów programu POIR jest dość długa. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać:

 • Anioły Biznesu;
 • fundusze venture capital;
 • jednostki naukowe;
 • przedsiębiorstwa.

O wsparcie mogą ubiegać się przede wszystkim MPŚ przedsiębiorstwa;

 • uczelnie;
 • koordynatorzy klastrów;
 • specjalne strefy ekonomiczne;
 • jednostki administracji publicznej;
 • instytucje otoczenia biznesu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą składać także doktoranci, studenci i naukowcy.

Chcesz pozyskać środku z funduszu ? Sprawdź więcej na http://program-ir.pl/ >>

Jakie są cele POIR?

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma na celu między innymi wspieranie wspieranie podmiotów gospodarczych w zakresie innowacji i działań badawczych. Program skupia się przede wszystkim na działaniach, które związane są z budowaniem gospodarki bazującej na wiedzy.

POIR koncentruje się także na zbudowania bardziej konkurencyjnego sektora nauki. Zwiększenie jakości prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych jest jednym z kluczowych celów, które stawia przed sobą Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Osie programowe Program Operacyjny Inteligentny Rozwój podzielono na 5 Oś Priorytetowych.

Są to:

 • Wsparcie prowadzonych przez przedsiębiorstwa prac B+R;
 • Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw, które prowadzą działalność B+R+I;
 • Wspieranie innowacji;
 • Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego;
 • Pomoc techniczna.

W przypadku większości projektów, które będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój beneficjenci zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny wymagany jest zwłaszcza w przypadku tych projektów z pomocą publiczną. Celem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój jest zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i wspieranie działań innowacyjnych. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na program przewidziano 8 613,9 mln euro. Środki krajowe wynoszą 1 575,9 mln euro.

Previous Jak zarabiać na handlu walutami?
Next 5 powodów dla których warto wypożyczyć samochód bezpośrednio na lotnisku

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Za dużo dobrego czyli złoto szkodzi

O tym, jak Hiszpanie poszli w ślady króla Midasa i zamieniając wszystko na złoto doprowadzili do krachu swojej gospodarki. Tylko trzech marynarzy i dwóch niewolników przeżyło zatonięcie galeonu Nuestra Señora

Wiadomości 0 Comments

Rewolucyjne zmiany w rejestracji znaków towarowych

Obecnie procedura rejestracja znaków towarowych trwa średnio rok. W kwietniu po nowelizacji przepisów Urząd Patentowy będzie badał wyłącznie spełnienie bezwzględnych przesłanek. Nie będzie natomiast sprawdzał każdego zgłoszenia pod kątem kolizji

Wiadomości 0 Comments

Nadchodzą rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy

Wyrównanie urlopów do 26 dni dla wszystkich pracowników niezależnie od stażu oraz likwidacja umów cywilnoprawnych, które zastąpi całkiem nowa forma zatrudnienia – to najważniejsze założenia proponowanych zmian w Kodeksie pracy. Projekt ma być

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!