Porady dla firm

Wsparcie dla start-upów priorytetem resortu przedsiębiorczości

Rozwój programu wsparcia dla start-upów, prace nad strategią produktywności i krajowych inteligentnych specjalizacji, a także fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – to wspierające przedsiębiorczość inicjatywy, na których koncentruje się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Resort

Porady dla firm 0 Comments

Ataki hakerów stają się coraz bardziej wyrafinowane. Mogą doprowadzić nawet do upadku firmy

Cyberbezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych obszarów inwestowania każdej firmy, bo ataki hakerów są coraz bardziej wyrafinowane i kosztowne. Z badania Cisco wynika, że w ubiegłym roku ponad połowa cyberataków spowodowała straty finansowe

Niemal połowa oprogramowania w firmach jest nielegalna

Z badań wynika, że 48 proc. używanego w Polsce oprogramowania jest wykorzystywane nielegalnie, bez odpowiednich licencji. W przypadku audytu firma może zostać obciążona karami finansowymi, które mogą być liczone w milionach złotych.

Skuteczność odzyskiwania długów rośnie przy korzystaniu z windykacji online

Nawet 80 proc. przedsiębiorców ma problemy z terminowym odzyskaniem należności od swoich kontrahentów. Niewiele ponad połowa firm sprawdza jednak swoich partnerów przed nawiązaniem współpracy. Choć czas oczekiwania na płatność jest coraz

Komu przysługuje dieta i jak ją obliczyć?

Każda osoba, która wyjeżdża w podróż służbową ma prawo do tzw. diety. Podstawowy warunek, który musi zostać spełniony to ścisły związek podróży z działalnością firmy i w efekcie uzyskanie przez

Porady dla firm 0 Comments

Sądy będą wykreślać firmy z KRS

Do końca czerwca przedsiębiorcy mają czas na to, by dopełnić wszelkich zaległych obowiązków rejestracyjnych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Według Bisnode Polska – wywiadowni gospodarczej w chwili obecnej w Krajowym Rejestrze

Porady dla firm 0 Comments

Wszystko o umowie agencyjnej

Wedle Kodeksu cywilnego dowolna umowa agencyjna zakłada istnienie agenta oraz strony zlecającej konkretne zadanie do zrealizowania. Inaczej mówiąc ustanawia reguły pośredniczenia w transakcjach usługowych. Z jakiego powodu podpisuje się umowę

Porady dla firm 0 Comments

Dlaczego warto wprowadzić ustawę antymonopolową?

Wstępem do właściwego funkcjonowania gospodarki jest zagwarantowanie przedsiębiorcom prawa do legalnej konkurencji, a konsumentom dostępu do niektórych towarów i usług. Bywają natomiast sytuacje, gdy poważne firmy wyniszczają mniejsze, usuwają rywali,

Porady dla firm 0 Comments

Kiedy podpisuje się umowę wzajemną?

Aktualnie w Polsce funkcjonuje wiele rodzajów umów. Każda zobowiązuje do innych obowiązków i musi być zawierana w zgodzie z przepisami. Na liście umów znajduje się niezbyt znana, jednak bardzo ciekawa

Porady dla firm 0 Comments

Czy notariusz może pracować jedynie w kancelarii?

W zgodzie z przepisami powinnością notariusza jest wykonywanie zadań prawnie ustanowionych i powierzonych przez przełożonych. Musza być prowadzone w kancelarii, czyli miejscu przyjmowania interesantów. Bywają jednak przypadki, w których ten