Praktyczne działanie oświadczenia woli u notariusza

Praktyczne działanie oświadczenia woli u notariusza

Oświadczenie woli to bardzo szeroki termin prawny, ponieważ obejmuje on wszystkie działania podejmowane przez człowieka, których przedmiotem jest wyrażanie woli związanej z chęcią wywoływania konkretnego skutku. Chodzi tutaj o skutki prawne, czyli powstanie, ustanie lub zmianę stosunku prawnego. Przypadków takiego oświadczenia woli może być multum. Mowa chociażby o umowach sprzedaży, w których w zamian za konkretny ekwiwalent strony wyrażają wolę przeniesienia własności rzeczy. Strona sprzedająca wyraża chęć otrzymania ekwiwalentu i wydania towaru, a strona kupująca oświadcza wolę uzyskania rzeczy i przekazania ekwiwalentu, Nie musimy mieć wcale do czynienia formą pisemną, a nawet ustną. Wola może być wyrażona przez każde zachowanie, które pozwala dostatecznie zrozumieć intencje osoby podejmującej określone działania lub ich zaniechującej. Pełnoprawnymi oświadczeniami woli są wypowiedzi ustne, gesty i wiele innych, ale oczywiście muszą być spełnione określone warunki prawne, by takie coś mogło wywoływać skutki prawne.

Nurtuje Cię więcej pytań z zakresu wiedzy notarialnej? Odwiedź www.portalnotariusza.pl i znajdź rzetelne odpowiedzi.

Najważniejsze jest to, by oświadczenie woli było złożone bez przymusu. Każde oświadczenie wywołane bezpośrednim przymusem jest z mocy prawa nieważne. Inne rodzaje przymusu, na przykład przymus psychiczny, uznawane są za poważne wady oświadczenia woli, przez co takie oświadczenie woli może zostać zakwestionowane, a jego efekty uchylone. Nieważne są także wszystkie oświadczenia woli złożone w sytuacji, kiedy osoba nie miała świadomości składania oświadczenia i jego konsekwencji, była niespełna władz umysłowych lub z dowolnego innego powodu nie była w stanie samodzielnie składać wiążących oświadczeń woli.

Ważną cechą oświadczenia woli jest jego zrozumienie. Nie musi być ono uniwersalnie zrozumiałe dla każdego, ale odpowiednia interpretacja powinna znosić wszystkie wątpliwości odnośnie intencji osoby składającej oświadczenie woli. W związku z tym wymogiem wyróżnia się oświadczenia woli wyraźne, które zostały złożone w sposób od razu zrozumiały dla wszystkich stron niezależnie od tego, czy było to oświadczenie pisemne czy ustne. Z kolei oświadczenia dorozumiane to oświadczenia woli, które nie są zrozumiałe od razy, ale poprzez analizę kontekstu i wszystkich elementów oświadczenia woli możliwe jest odczytanie intencji i tym samym oczekiwanych skutków prawnych.

Warto podkreślać także kwestię, iż wszystkie oświadczenia woli, by wywoływać efekt, muszą być składane na poważnie, czyli muszą za nimi się kryć realne intencje wywołania skutku prawnego. Jeśli oświadczenie woli jest składane bez woli uzyskania jego skutku, wtedy jest ono wadliwe. Wady oświadczeń woli to temat niestety bardzo obszerny.

Można mówić również o pozornych oświadczeniach woli. Takie oświadczenie woli jest oświadczeniem wadliwym, ponieważ dąży do wywołania efektów prawnych niezgodnych z okolicznościami swojego złożenia.

Tego typu kwestie mają ogromne znaczenie w praktyce pracy adwokata, ponieważ zmuszają go do odrzucenia wielu oświadczeń, w stosunku do których istnieje poważny zarzut odnośnie ich prawidłowości. Z drugiej strony, wiele oświadczeń woli może być w zupełności wystarczających niezależnie od tego, czy zostały złożone w sposób typowo przewidziany dla danego oświadczenia woli. Przykładem mogą być tutaj sytuacje, kiedy notariusz odwiedza osoby nie będące w stanie pisać ze względu na stan swojego zdrowia. Mimo to, osoby te są w pełni władz umysłowych i mogą czytać. W ich przypadku złożenie wiążącego oświadczenia woli jest trudniejsze, ale nie jest niemożliwe. Jeśli osoba nie jest się w stanie podpisać na dokumencie, który rozumie, na przykład na akcie notarialnym, notariusz ma możliwość wzięcia od takiej osoby tuszowego odcisku palca, który jest składany pod dokumentem. Odcisk jest potwierdzany przez pracownika kancelarii notarialnej. Podpisać może się też ktoś inny, jeśli notariusz ustali, że zostało to zrobione zgodnie z życzeniami osoby niezdolnej do asygnaty.

Previous Coraz więcej firm traci z powodu cyberataków
Next Szybka pożyczka przez internet a historia kredytowa

Może to Ci się spodoba

W 2019 roku wchodzą nowe obciążenia prawne dla pracodawców. Koszty pracy będą dalej rosnąć

Polscy pracodawcy odczuli w ostatnich miesiącach wzrost kosztów pracy. Generują go, po pierwsze, dobra koniunktura gospodarcza, która pociąga za sobą wzrost płac, a po drugie, szereg zmian prawnych, na które pracodawca

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn to wciąż mit. UE chce to zmienić

Mimo formalnego równouprawnienia kobiety są nadal traktowane gorzej przy wyliczaniu składek ubezpieczeniowych oraz emerytalnych w prywatnych funduszach. Średnio w Europie emerytura kobiet jest o ok. 40 proc. niższa niż mężczyzn. Dlatego istotne jest rozszerzenie

Resort zdrowia proponuje kontrowersyjną zmianę w ustawie refundacyjnej

Nowelizacja ustawy refundacyjnej, nad którą pracuje Ministerstwo Zdrowia, zawiera propozycję nowych zasad refundacji leków. Resort założył, że jeżeli NFZ wyda na refundację leków więcej, niż miał w planach, różnicę w kosztach pokryją

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!