Pełnomocnictwo notarialne

Pełnomocnictwo notarialne

Jednym z dokumentów wystawianych przez notariusza jest pełnomocnictwo notarialne. Czym ono jest i w jakich sytuacjach będziemy go potrzebować? Jakich dokumentów potrzebujemy i ile zapłacimy za taką usługę?

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo notarialne to dokument, którego potrzebujemy w sytuacjach, w których nie jesteśmy w stanie osobiście załatwiać swoich spraw lub uczestniczyć przy dotyczących nas czynnościach prawnych. Pełnomocnik działa w naszym imieniu i na naszą rzecz. Możemy go ustanowić przy większości czynności prawnych. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, takie jak testament oraz poświadczenie dziedziczenia u notariusza. Istnieje kilka przyczyn wygaśnięcia pełnomocnictwa. Należą do nich:

 • Upływ terminu, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone,
 • Ustanie stosunku prawnego, z którego wynikało umocowanie,
 • Ubezwłasnowolnienie całkowite pełnomocnika,
 • Odwołanie pełnomocnictwa,
 • Śmierć mocodawcy,
 • Śmierć pełnomocnika.

Kto może zostać Twoim pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może zostać osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych. Kodeks cywilny dopuszcza bycie pełnomocnikiem także przez osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli:

 • Jest osobą małoletnią powyżej 13. roku życia,
 • Jest osobą, wobec której orzeczono ubezwłasnowolnienie częściowe lub ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego,

Są to jednak sytuacje szczególne, które nie zdarzają się często.

Ile kosztuje sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego?

Cena wystawienia pełnomocnictwa notarialnego jest zależna od kilku różnych czynników. Wynagrodzenia notariusza jest regulowane Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z nim:

 • Pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności kosztuje 30 zł (+23% VAT);
 • Pełnomocnictwo do dokonania więcej niż jednej czynności kosztuje 100 zł (+23% VAT).

Dodatkowo liczona jest cena za dokonanie wypisów – 6 zł (+23% VAT) za jedną stronę aktu notarialnego obejmującego pełnomocnictwo notarialne.

Jakie dokumenty są potrzebne by dokonać pełnomocnictwa?

Aby notariusz mógł dokonać pełnomocnictwa notarialnego, potrzebuje następujących dokumentów:

 • Dokumentu tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy),
 • Danych osobowych osoby lub osób, którym chcemy udzielić pełnomocnictwa,
 • Określenia zakresu pełnomocnictwa – czyli do jakich czynności potrzebne jest pełnomocnictwo;

Udzielenie pełnomocnictwa jest czynnością jednostronną, co oznacza, że niezbędna jest obecność u notariusza wyłącznie osoby udzielającej pełnomocnictwa (mocodawcy). Obecność pełnomocnika nie jest obowiązkowa, nie ma jednak ku temu przeciwskazań.

Wzór pełnomocnictwa notarialnego

W lewym górnym rogu powinny znajdować się dane mocodawcy – jego imię, nazwisko i adres. W prawym górnym rogu należy umieścić datę wystawienia dokumentu. W treści pełnomocnictwa należy podać dokładne dane pełnomocnika wraz z nr jego dowodu osobistego. Następnie trzeba napisać, w jakich sprawach ta osoba ma reprezentować mocodwacę oraz zaznaczyć, czy pełnomocnictwo może zostać odwołane. Poniżej wzór treści pełnomocnictwa.

Upoważniam (imię i nazwisko), zam. w (adres zamieszkania), legitymującą się dowodem osobistym nr (nr dowodu osobistego) wydanym przez (osoba wydająca dokument) do występowania w moim imieniu, a w szczególności do: (następnie należy wymienić szczegóły upoważnienia).

Materiał zewnętrzny, notariat.edu.pl

Previous Salon z aneksem kuchennym
Next Upadłość konsumencką ogłasza ponad 6 tys. Polaków rocznie

Może to Ci się spodoba

Niemal połowa oprogramowania w firmach jest nielegalna

Z badań wynika, że 48 proc. używanego w Polsce oprogramowania jest wykorzystywane nielegalnie, bez odpowiednich licencji. W przypadku audytu firma może zostać obciążona karami finansowymi, które mogą być liczone w milionach złotych.

Kiedy konieczne jest pouczenie sądowe?

Każde postępowanie sądowe powinno przebiegać w zgodzie z ustaleniami prawnymi oraz szacunkiem do sędziego i wszystkich uczestników rozprawy. Zdarzają się sytuacje, w których uczestnik rozprawy nie posiada reprezentanta, wówczas może

Czym zajmuje się Krajowa Rada Notarialna?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Krajowa Rada Notarialna powstała, aby występować w imieniu wszystkich notariuszy w Polsce na szczeblu krajowym. Oprócz tego ma obowiązki dodatkowe, które ustanowiono w momencie jej tworzenia.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!