O funduszach unijnych dla Polski

O funduszach unijnych dla Polski

Wszystkie nowe państwa, które wstępują do Unii Europejskiej mogą liczyć na pomoc ze strony Unii. Spośród wszystkich nowych państw członkowskich wyjątkowo dużą pulę pieniędzy otrzymuje nasz kraj. 80 miliardów euro zostało przeznaczonych dla Polski na lata 2014 – 2020. Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw to jeden z celów programów unijnych.Dzięki płynącym z Unii funduszom poprawie ulega życie wielu mieszkańców naszego kraju.

Rozdzielanie środków unijnych: jakie kryteria są brane pod uwagę?

Jednym z najważniejszych kryteriów, które są brane pod uwagę przy podziale środków na poszczególne państwa, które są członkami Unii Europejskiej jest wysokość produktu krajowego brutto. Pod uwagę brany jest oczywiście PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca danego kraju. W przypadku Polski produkt krajowy brutto wynosi mniej więcej 70 procent średniego poziomu w całej UE. Przy rozdziale środków na poszczególne kraje brane są także pod uwagę inne kryteria. Duże znaczenia mają także indywidualnie prowadzone negocjacje.

Polska otrzymuje środki, które mogą zostać wydane na inwestycje w bardzo różnych sektorach. Dostajemy środki z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę drogową, na kulturę czy na inwestycje, których celem jest ochrona środowiska naturalnego. Z funduszy unijnych korzysta się w ramach bardzo różnych projektów. Ich beneficjentami zostają różnej wielkości miasta oraz wsie. Do końca 2020 roku powinno zostać zrealizowanych w Polsce 16 programów regionalnych i 6 programów operacyjnych o charakterze krajowym.

Szukasz pomocy w pozyskaniu funduszu z programu operacyjnego inteligentny rozwój ?  Dowiedz się więcej na http://program-ir.pl/ >>

Różnorodność programów

Spora część unijnych dotacji to środki, które zostały przeznaczone na wspieranie przedsiębiorców. Spora część przeznaczona jest także na programy innowacyjne. Polska gospodarka na tle gospodarek innych państw członkowskich wyróżnia się niestety na minus – jej wskaźnik innowacyjności jest bardzo niski. Stąd też stworzonych zostało mnóstwo programów, które mają na celu wspieranie projektów badawczych. Wspierane są oczywiście te programy, które zakończą się opracowaniem nowych usług, technologii bądź nowych produktów. Zainteresowani udziałem w projektach badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych form dofinansowania. Jedną z takich możliwości otwiera przed nimi Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

W ramach tego programu przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w ramach tak zwanej „szybkiej ścieżki”. Dofinansowanie to zapewnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Szybka ścieżka” przedsiębiorcy mogli składać od 16 września do 16 grudnia 2019 roku. Beneficjentami tego programu mogły zostać zarówno małe jak i średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Pula przyznanych środków uzależniona była między innymi od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru badań. Najwięcej bo aż 80  procent dofinansowania mogły dostać mikro i średnie przedsiębiorstwa na badania przemysłowe. Maksymalne dofinansowanie badań rozwojowych mogło wynieść dla tych przedsiębiorstw 60 procent. O dofinansowanie mogły ubiegać się także jednostki naukowe.

 

 

Previous Co to jest konsolidacja kredytu?
Next Zlecenia dla wykonawców usług - jak i gdzie je zdobywać?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Prywatni przewoźnicy chcą usprawnić komunikację miejską

Pełna liberalizacja rynku przewozów komunikacji miejskiej będzie z korzyścią zarówno dla miast, jak i dla pasażerów – przekonuje prezes Grupy Mobilis, obsługującej m.in. część przewozów w Warszawie. Prywatni operatorzy mogą odciążyć spółki komunalne, przejmując

Wiadomości 0 Comments

Sukcesja firmy po śmierci właściciela będzie prostsza. Nowe prawo wchodzi w życie 25 listopada

W niedzielę zacznie obowiązywać ustawa o sukcesji firm rodzinnych, która umożliwi sprawne kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela. Adresatem nowych rozwiązań są ponad 2 mln przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, z których przeszło

Wiadomości 0 Comments

Liczba wypadków z udziałem osób po spożyciu alkoholu niższa o ponad 11 proc

Ze statystyk policyjnych wynika, że w 2015 roku zmniejszyła się liczba wypadków, w których uczestniczyły osoby po spożyciu alkoholu – było ich 11,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Świadomość społeczeństwa na temat

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!