Nowa struktura JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Nowa struktura JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 roku nowelizacja ustawy o VAT dokonana 4 lipca 2019 roku wprowadza obowiązek składania JPK_VAT w nowej formie obejmującej zarówno deklarację, jak i ewidencję.

Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek złożenia w przyjętym okresie rozliczeniowym deklaracji VAT.  Nie ma przy tym znaczenia, czy wykonał w tym czasie jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy nie. Dokument należy złożyć w formie elektronicznej do 25. dnia miesiąca po zakończeniu wybranego okresu rozliczeniowego (miesięcznego lub kwartalnego). Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT dodatkowo mają obowiązek  przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji w formie jednolitego pliku kontrolnego do 25. dnia każdego miesiąca, nawet  jeśli przyjęli kwartalny okres rozliczeniowy.

Od 1 kwietnia 2020 roku w życie w wejdą przepisy zobowiązujące niektórych podatników do składania w formie elektronicznej nowego przekształconego pliku JPK_VAT, który obejmował będzie zarówno deklaracje VAT, jak i ewidencję zakupu i sprzedaży. Regulacja ta będzie wprowadzona w dwóch etapach. Od 1 kwietnia obowiązek dotyczył będzie tylko dużych przedsiębiorców. Pozostali czynni płatnicy podatku VAT dopiero od 1 lipca 2020 roku będą zobowiązani się do niego stosować. Wcześniej mogą dobrowolnie składać JPK_VAT o nowej strukturze. Jeśli jednak zdecydują się na ten krok, nie będą już mogli wrócić do poprzednich zasad.

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, że obowiązywać będą dwa warianty JPK_VAT, oddzielny dla podatników rozliczających się kwartalnie i oddzielny dla rozliczających się miesięcznie. Każdy podatnik będzie zobowiązany do przesyłania ich co miesiąc. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składać jednak za okresy miesięczne tylko ewidencję, natomiast deklaracje jak dotąd przesyłać będą za okresy kwartalne.

Przepisy regulują także sposób uzupełniania i korygowania zapisów w części ewidencyjnej. Określają m.in., jak należy postąpić, w przypadku odkrycia błędnego zapisu. W sytuacji konieczności skorygowania przesłanej ewidencji trzeba będzie złożyć nowy, kompletny dokument zawierający poprawne dane. Korekta błędnych zapisów niewpływających na podstawę opodatkowania wymagała będzie natomiast jedynie wystornowania zapisu.

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego, które zajmie się sprawami księgowymi i kadrowymi Twojej firmy, a także będzie śledziło na bieżąco zmiany polskiego prawa podatkowego, abyś nie musiał tracić swojego czasu na sprawdzanie, czy dotyczą one ciebie, czy nie? Zapraszamy do współpracy. Adresy naszych oddziałów znajdziesz tutaj: https://efekta.waw.pl/oddzialy/biuro-rachunkowe-warszawa-wilanow/

Previous 5 powodów dla których warto wypożyczyć samochód bezpośrednio na lotnisku
Next Relacja między kursem dolara a złota

Może to Ci się spodoba

Na złożenie PIT-a został już tylko tydzień

Za tydzień mija termin rozliczenia podatków i przysługujących ulg. Rodzice i opiekunowie mogą oszczędzić ponad 1,1 tys. zł przy jednym dziecku, na 760 zł mogą zaś liczyć użytkownicy internetu, choć nie wszyscy. Od

Prawo podatkowe 0 Comments

Jakie są aktualne przepisy dotyczące kas fiskalnych

Od kwietnia bieżącego roku zostało wprowadzone nowe rozporządzanie w sprawie kas fiskalnych. Dotyczy ono sposobu ewidencjonowania kas oraz warunków ich serwisowania. Przed zaczęciem prowadzenia ewidencji, podatnik powinien złożyć do właściwego

Prawo podatkowe 0 Comments

Czy możliwe jest przedłużenie postępowania podatkowe?

Fundamentalnym zadaniem organów podatkowych jest rozpatrywanie spraw o profilu skarbowym w ciągu jednego miesiąca. Jeśli postępowanie będzie wielowątkowe możliwe jest ustalenie nowego terminu zakończenia sprawy. Ile może trwać postępowanie podatkowe?

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!