Nowa struktura JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Nowa struktura JPK_VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Od 1 kwietnia 2020 roku nowelizacja ustawy o VAT dokonana 4 lipca 2019 roku wprowadza obowiązek składania JPK_VAT w nowej formie obejmującej zarówno deklarację, jak i ewidencję.

Każdy czynny podatnik VAT ma obowiązek złożenia w przyjętym okresie rozliczeniowym deklaracji VAT.  Nie ma przy tym znaczenia, czy wykonał w tym czasie jakąkolwiek czynność podlegającą opodatkowaniu, czy nie. Dokument należy złożyć w formie elektronicznej do 25. dnia miesiąca po zakończeniu wybranego okresu rozliczeniowego (miesięcznego lub kwartalnego). Od 1 stycznia 2018 roku wszyscy czynni podatnicy VAT dodatkowo mają obowiązek  przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji w formie jednolitego pliku kontrolnego do 25. dnia każdego miesiąca, nawet  jeśli przyjęli kwartalny okres rozliczeniowy.

Od 1 kwietnia 2020 roku w życie w wejdą przepisy zobowiązujące niektórych podatników do składania w formie elektronicznej nowego przekształconego pliku JPK_VAT, który obejmował będzie zarówno deklaracje VAT, jak i ewidencję zakupu i sprzedaży. Regulacja ta będzie wprowadzona w dwóch etapach. Od 1 kwietnia obowiązek dotyczył będzie tylko dużych przedsiębiorców. Pozostali czynni płatnicy podatku VAT dopiero od 1 lipca 2020 roku będą zobowiązani się do niego stosować. Wcześniej mogą dobrowolnie składać JPK_VAT o nowej strukturze. Jeśli jednak zdecydują się na ten krok, nie będą już mogli wrócić do poprzednich zasad.

Z informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, że obowiązywać będą dwa warianty JPK_VAT, oddzielny dla podatników rozliczających się kwartalnie i oddzielny dla rozliczających się miesięcznie. Każdy podatnik będzie zobowiązany do przesyłania ich co miesiąc. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą składać jednak za okresy miesięczne tylko ewidencję, natomiast deklaracje jak dotąd przesyłać będą za okresy kwartalne.

Przepisy regulują także sposób uzupełniania i korygowania zapisów w części ewidencyjnej. Określają m.in., jak należy postąpić, w przypadku odkrycia błędnego zapisu. W sytuacji konieczności skorygowania przesłanej ewidencji trzeba będzie złożyć nowy, kompletny dokument zawierający poprawne dane. Korekta błędnych zapisów niewpływających na podstawę opodatkowania wymagała będzie natomiast jedynie wystornowania zapisu.

Szukasz profesjonalnego biura rachunkowego, które zajmie się sprawami księgowymi i kadrowymi Twojej firmy, a także będzie śledziło na bieżąco zmiany polskiego prawa podatkowego, abyś nie musiał tracić swojego czasu na sprawdzanie, czy dotyczą one ciebie, czy nie? Zapraszamy do współpracy. Adresy naszych oddziałów znajdziesz tutaj: https://efekta.waw.pl/oddzialy/biuro-rachunkowe-warszawa-wilanow/

Previous 5 powodów dla których warto wypożyczyć samochód bezpośrednio na lotnisku
Next Relacja między kursem dolara a złota

Może to Ci się spodoba

Prawo podatkowe 0 Comments

Jakie ulgi dla krwiodawców?

Według obowiązującego prawa każdy honorowy krwiodawca ma możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. Jest to świetne zadośćuczynienie dla oddających krew i pokusa dla wszystkich innych. Już kilka lat temu Ministerstwo Finansów

Prawo podatkowe 0 Comments

Jakie są skutki w wyniku niezależnie pobranej kary umownej?

Stałym elementem prowadzenia działalności gospodarczej są kary umowne. Rezultatem kar dwie strony umowy czasami konfrontują się ze sobą na drodze sądowej. Niekiedy wyrok sądu wymusza na nas zwrot pobranej wcześniej

Prawo podatkowe 0 Comments

Jak obliczyć listę płac?

Każda dbająca o swoje interesy działalność gospodarcza posiada specjalistów od księgowości, którzy zajmują się stroną formalną. Niejednokrotnie ilość kruczków prawnych jest tak duża, że sam przedsiębiorca we wszystkim się nie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!