Kto to jest scrum master?

Kto to jest scrum master?

Proces scrum w celu stworzenia produktu realizuje zespół dobrany tak, by posiadał odpowiednie umiejętności oraz zasoby pozwalające na właściwe wykonanie pracy. Zespół jest w pracy wspierany przez osoby, którym powierza się kluczowe role – właściciela produktu (ang. product owner) oraz scrum mastera.

Czym jest scrum?

Scrum to nowoczesne, bardziej elastyczne podejście do tworzenia produktu. Jego cechą charakterystyczną jest praca nad produktem w krótkich etapach, po zakończeniu których zespół powinien zawsze móc zaprezentować produkt działający i rozwinięty w porównaniu z poprzednim etapem. „Scrum” to pojęcie kojarzone z metodą „agile”, czyli „zwinną”, „sprawną”. Początkowo było stosowane w tworzeniu oprogramowania komputerowego, ale obecnie zyskuje coraz większą popularność także w innych branżach. Jego zaletą jest możliwość regularnego monitorowania efektów pracy, a także elastycznego reagowania na problemy pojawiające się w trakcie trwania procesu i wprowadzania ewentualnych zmian w kolejnym etapie (sprincie).

Kim jest scrum master?

Zadaniem scrum mastera jest przede wszystkim wspieranie zarówno Właściciela Produktu, jak i samego zespołu w wypełnianiu ich zadań. Wspomaga on proces planowania rozwoju produktu, a także dba o to, by zespół nie napotykał problemów na drodze do jego stworzenia. Zaś w razie pojawienia się problemów, jego zadaniem jest dbanie o ich usunięcie. Scrum master powinien motywować zespół do wydajnej pracy i podejmować działania, które pozytywnie wpłyną na produktywność. Ponadto, pomaga także członkom organizacji we właściwym zrozumieniu samej idei podejścia scrum oraz korzyści z niego wynikających. Jednym z jego zadań jest moderowanie spotkań w trakcie procesu tworzenia produktu i prezentacji kolejnych jego wersji po zakończeniu danego etapu.

Jakie cechy powinien mieć scrum master?

Właściwe wypełnianie zadań scrum mastera nie jest łatwe. Rola ta wymaga bowiem połączenia kompetencji twardych z miękkimi. Idealny scrum master powinien zarówno znać metody i techniki wytwarzania danego produktu, jak i być dobrym psychologiem oraz obserwatorem. Powinien umieć komunikować się z członkami zespołu, rozwiązywać ewentualne konflikty i charakteryzować się darem przekonywania.

Nie jest łatwo znaleźć osoby dobrze łączące te elementy. Dobrego wypełniania takiej roli można się jednak nauczyć, w czym pomoże szkolenie scrum master. Profesjonalnie zrealizowane szkolenie daje możliwość lepszego wypełniania swojej roli i wspierania zespołu oraz właściciela produktu w ich pracy. Dzęki niemu można zwrócić uwagę na największe różnice między scrum a tradycyjnym podejściem do tworzenia produktu, na to jak najlepiej planować pracę i monitorować jej postępy, a także jak motywować zespół, również w procesie jego samoorganizacji. Szkolenia dla scrum masterów zawierają niezbędną dawkę wiedzy, która dotyczy zarówno kompetencji twardych, jak i miękkich.

Scrum – metodyka przyszłości

Szkolenie scrum master to dla każdego pracownika pełniącego taką rolę lub zamierzającego ją pełnić dobra szansa na rozwinięcie swoich kompetencji i znakomita inwestycja w swoją przyszłość. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że scrum zyskuje coraz większą popularność i jest stosowane w kolejnych branżach. Można się spodziewać, że będzie to metodyka przyszłości, a na wysokiej klasy scrum masterów popyt na rynku pracy będzie rósł.

Więcej informacji na https://leadership-center.pl/scrummaster/

Previous Powodzie w Polsce będą coraz częstsze ze względu na zmiany klimatyczne
Next Consulting HR- Kiedy twoja firma potrzebuje pomocy specjalistow HR

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Rusza budowa nowego systemu informatycznego dla ZUS. O kontrakt powalczą dwaj technologiczni giganci

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podjął właśnie decyzję o rozpoczęciu procesu budowy Kompleksowego Systemu Informatycznego 2.0, który ma zastąpić system eksploatowany w ZUS od 20 lat. W informatyce taki okres to kilka epok,

Wiadomości 0 Comments

Szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem euro w Polsce.  

Wprowadzenie wspólnej waluty euro niesie ze sobą zarówno korzyści i zysk jak również zagrożenia i koszty. W tym artykule chciałbym przedstawić jakie płyną szanse i zagrożenia związane z wprowadzenia euro

Wiadomości 0 Comments

Obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie utylizacji odpadków

W większości zakładów produkcyjnych powstają odpady, które należy właściwie zagospodarować. Nie mogą one długo zalegać, bo w trakcie rozkładu uwalniają substancje zanieczyszczające środowisko. Z tego też względu właściciel firmy zobowiązany

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!