Jak działają sądy powszechne?

Jak działają sądy powszechne?

W Polsce wymiar sprawiedliwości został podzielony w taki sposób, żeby każdy posiadał różne obowiązki i rozpatrywał sprawy o zupełnie innym charakterze. Z tego względu wyodrębniono cztery podstawowe: powszechne, administracyjne, wojskowe oraz Sąd Najwyższy. Jakimi procesami trudnią się sądy powszechne? Jakie zadania muszą wypełniać?

Na początek trzeba wyjaśnić, że sądy powszechne kontrolowane są przez Prezydenta RP, który wybiera nowych sędziów oraz Ministra Sprawiedliwości, który analizuje raporty finansowe organizacji oraz prognozowane wydatki.

Wedle ustaleń prawnych dzielą się na trzy części: sądy rejonowe, które dostają sprawy należące do obywateli jednej lub wielu gmin; sądy okręgowe, które przejmują nieprawidłowości rejonowych i zwykle usytuowane są w dużych miastach; sądy apelacyjne, które analizują sprawy drugiej instancji.

Powszechne sądy próbują zamykać problemy z tematu prawa karnego, cywilnego, opiekuńczego oraz prawa pracy. Oprócz tego przejmują zobowiązania, które nie leżą w statucie pozostałych organów sądowniczych.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Czy reklamowanie usług notariusza jest dozwolone?
Next Co oznacza norma pracy?

Może to Ci się spodoba

Kiedy można mówić o bezpodstawnym wzbogaceniu?

Zgodnie z obowiązującym w kraju prawem bezpodstawne wzbogacenie jest niedozwolone i właściwie karane. Dotyczy sytuacji, w których korzyści majątkowe uzyskuje się kosztem innych. W jakich przypadkach mówić należy o bezpodstawnym

Będą zmiany w przepisach o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Po roku działania ustawy o przewadze kontraktowej, która miała chronić rolników i drobnych przetwórców przed nadużywaniem pozycji dominującej przez większych kontrahentów, szykuje się jej nowelizacja. Projekt zmian w przepisach, który został już przyjęty przez rząd,

Wchodzą w życie nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) istotnie zmienia system wsparcia energetyki odnawialnej – opłata zastępcza zamiast stałej kwoty zostanie powiązana z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. Takie

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!