Istota funduszy europejskich

Istota funduszy europejskich

Polityka spójności i polityka strukturalna jest jedną z głównych polityk Unii Europejskiej. Dzięki funduszom inwestycyjnym i strukturalnym (EFSI) Unia Europejska przyczynia się do wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a tym samym wspiera wzrost i zatrudnienie, szczególnie w regionach opóźnionych w rozwoju (tzw. „Regiony słabe strukturalnie”). Wykorzystuje się na to około jednej trzeciej budżetu UE. W bieżącym okresie finansowania 2014–2020 na fundusze ESI w całej Europie dostępnych jest około 454 mld euro. Więc jest to nie tylko najważniejsza polityka inwestycyjna UE, ale także wyraz solidarności w UE i ich państw członkowskich.  

Cele i zadania

Polityka spójności i polityka strukturalna jest podobszarem ogólnej polityki gospodarczej. Jego głównym zadaniem jest pomoc regionom słabym strukturalnie w zmniejszeniu niedogodności lokalizacyjnych i nadążeniu za ogólnym rozwojem gospodarczym. Z pomocą ESI poszczególne regiony mają być konkurencyjne. Tworzone są nowe miejsca pracy, promowany jest zrównoważony rozwój i poprawa jakości życia obywateli UE. Są także odpowiednikiem polityki gospodarczej, która zajmuje się bieżącą sytuacją gospodarczą – fluktuacjami gospodarczymi.

Europejska polityka spójności i strukturalna jest ściśle powiązana z celami strategii „Europa 2020”: zapewnia ramy dla osiągnięcia strategicznych celów na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejska polityka spójności i strukturalna jest bardzo specyficznym obszarem polityki, który w rezultacie ma wiele pozytywnych skutków.

Zalety funduszy europejskich

W każdej dziedzinie naszego życia widać jakie znaczenie mają fundusze europejskie. Lubelskie, Mazowsze, Podkarpacie czy Małopolska, wszędzie widzimy inwestycje z udziałem europejskich środków. Promowana jest działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Regionalne zdolności innowacyjne uległy poprawie, podobnie jak rozwój nowych produktów i metod produkcji, ponieważ instytucje badawcze i firmy współpracują w celu promowania transferu technologii. Inne fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje w czystsze środowisko oraz poprawę edukacji i umiejętności, wydajności energetycznej i ochrony klimatu.

Zobacz więcej na http://rpomalopolskie.pl/ >>

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspiera mniej rozwiniętych regionów i problemów strukturalnych. Finansuje głównie inwestycje mające na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także środki służące wydajności energetycznej, badaniom i rozwojowi technologicznemu oraz ochronie środowiska. Ponadto EFRR wspiera środki (o wartości około 1 miliarda euro) w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). EFRR koncentrując się szczególnie na badaniach i innowacjach, konkurencyjności MŚP i gospodarce niskoemisyjnej, dąży do inwestycji, które są kluczowe dla konkurencyjności regionów w trakcie globalizacji. EFRR ma najwyższą wagę do realizacji wsparcia innowacyjności województw oraz większej orientacji innowacyjnej prowadzonej polityki regionalnej. Z kolei Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najbardziej istotnym instrumentem polityki zatrudnienia Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest wspieranie bezrobotnych w reintegracji na rynku pracy. Poprzez działania edukacyjne promuje dostęp do lepszych miejsc pracy, oferuje kwalifikacje i wspiera integrację społeczną. To poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i firm. Poprawa dostępu do rynku pracy, a także promowanie włączenia społecznego poprzez zwalczanie dyskryminacji i ułatwianie dostępu do rynku pracy grupom w niekorzystnej sytuacji.

Previous RODO - jak w praktyce zadbać o dane osobowe w firmie?
Next Świadczenie rehabilitacyjne – komu może przysługiwać? Czy może uchronić przed zwolnieniem z pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Polska w ogonie krajów Europy pod względem cyfryzacji gospodarki. W szybkim tempie nadrabiamy zaległości

Polska jest wśród czterech krajów najszybciej przeprowadzających proces cyfryzacji – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie ThinkTankCyfrowy.pl przez Polityka Insight. Pod względem stopnia cyfryzacji gospodarki wciąż jednak daleko nam do czołówki. Spośród

Wiadomości 1Comments

Polska coraz bardziej innowacyjna

Od kilku lat Polska awansuje w rankingach innowacyjności. Na tle sąsiadów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wypada dobrze, choć wiele do nadrobienia ma jeszcze w obszarze badań i rozwoju. Wydatki na ten cel wprawdzie rosną,

Wiadomości 0 Comments

Orange chce zrewolucjonizować inteligentne systemy miejskie

Inteligentne miasto, czyli smart city, to najpopularniejsza obecnie koncepcja rozwoju miast i samorządów. Do 2020 roku wartość rynku inteligentnych systemów miejskich może sięgnąć 1,5 bln dol. w skali globalnej. Nowoczesne technologie do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!