Istota funduszy europejskich

Istota funduszy europejskich

Polityka spójności i polityka strukturalna jest jedną z głównych polityk Unii Europejskiej. Dzięki funduszom inwestycyjnym i strukturalnym (EFSI) Unia Europejska przyczynia się do wzmacniania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a tym samym wspiera wzrost i zatrudnienie, szczególnie w regionach opóźnionych w rozwoju (tzw. „Regiony słabe strukturalnie”). Wykorzystuje się na to około jednej trzeciej budżetu UE. W bieżącym okresie finansowania 2014–2020 na fundusze ESI w całej Europie dostępnych jest około 454 mld euro. Więc jest to nie tylko najważniejsza polityka inwestycyjna UE, ale także wyraz solidarności w UE i ich państw członkowskich.  

Cele i zadania

Polityka spójności i polityka strukturalna jest podobszarem ogólnej polityki gospodarczej. Jego głównym zadaniem jest pomoc regionom słabym strukturalnie w zmniejszeniu niedogodności lokalizacyjnych i nadążeniu za ogólnym rozwojem gospodarczym. Z pomocą ESI poszczególne regiony mają być konkurencyjne. Tworzone są nowe miejsca pracy, promowany jest zrównoważony rozwój i poprawa jakości życia obywateli UE. Są także odpowiednikiem polityki gospodarczej, która zajmuje się bieżącą sytuacją gospodarczą – fluktuacjami gospodarczymi.

Europejska polityka spójności i strukturalna jest ściśle powiązana z celami strategii „Europa 2020”: zapewnia ramy dla osiągnięcia strategicznych celów na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europejska polityka spójności i strukturalna jest bardzo specyficznym obszarem polityki, który w rezultacie ma wiele pozytywnych skutków.

Zalety funduszy europejskich

W każdej dziedzinie naszego życia widać jakie znaczenie mają fundusze europejskie. Lubelskie, Mazowsze, Podkarpacie czy Małopolska, wszędzie widzimy inwestycje z udziałem europejskich środków. Promowana jest działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Regionalne zdolności innowacyjne uległy poprawie, podobnie jak rozwój nowych produktów i metod produkcji, ponieważ instytucje badawcze i firmy współpracują w celu promowania transferu technologii. Inne fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje w czystsze środowisko oraz poprawę edukacji i umiejętności, wydajności energetycznej i ochrony klimatu.

Zobacz więcej na http://rpomalopolskie.pl/ >>

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspiera mniej rozwiniętych regionów i problemów strukturalnych. Finansuje głównie inwestycje mające na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i tworzenie miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także środki służące wydajności energetycznej, badaniom i rozwojowi technologicznemu oraz ochronie środowiska. Ponadto EFRR wspiera środki (o wartości około 1 miliarda euro) w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). EFRR koncentrując się szczególnie na badaniach i innowacjach, konkurencyjności MŚP i gospodarce niskoemisyjnej, dąży do inwestycji, które są kluczowe dla konkurencyjności regionów w trakcie globalizacji. EFRR ma najwyższą wagę do realizacji wsparcia innowacyjności województw oraz większej orientacji innowacyjnej prowadzonej polityki regionalnej. Z kolei Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest najbardziej istotnym instrumentem polityki zatrudnienia Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest wspieranie bezrobotnych w reintegracji na rynku pracy. Poprzez działania edukacyjne promuje dostęp do lepszych miejsc pracy, oferuje kwalifikacje i wspiera integrację społeczną. To poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i firm. Poprawa dostępu do rynku pracy, a także promowanie włączenia społecznego poprzez zwalczanie dyskryminacji i ułatwianie dostępu do rynku pracy grupom w niekorzystnej sytuacji.

Previous RODO - jak w praktyce zadbać o dane osobowe w firmie?
Next Świadczenie rehabilitacyjne – komu może przysługiwać? Czy może uchronić przed zwolnieniem z pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim?

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Organizacja eventów – samodzielnie czy z profesjonalną pomocą?

W życiu każdej firmy zdarza się sytuacja, kiedy konieczne staje się zorganizowanie eventu. Jubileusz, wprowadzenie na rynek nowych produktów czy zdobycie nowego intratnego kontraktu to tylko niektóre z okoliczności, które

Wiadomości 1Comments

Jak napisać dobre CV?

W dzisiejszych czasach wielu bezrobotnych poszukuje propozycji zatrudnienia za pośrednictwem internetu. Spotkać można bardzo atrakcyjne oferty, ciekawe warunki, a nawet wymarzone posady. Aby zwrócić na siebie uwagę trzeba stworzyć ciekawe

Wiadomości 0 Comments

Nabywcy mieszkań będą lepiej chronieni

Przygotowywana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nowelizacja ustawy deweloperskiej wprowadzi dodatkowe zabezpieczenia dla klientów w przypadku upadłości dewelopera czy nieukończenia przez niego budowy. Lepiej chronieni mają być również nabywcy garaży czy boksów rowerowych. Zmiany

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!