Inwestycje wolnego kapitału – 3 sposoby alokacji nadwyżek pieniężnych

Inwestycje wolnego kapitału – 3 sposoby alokacji nadwyżek pieniężnych

Sposobów na alokację wolnego kapitału jest wiele, jednak wśród Polaków wciąż najbardziej popularne są lokaty bankowe. Cechują się względnym bezpieczeństwem inwestycji, ale również niewielką stopą zwrotu. Inne, bardziej zyskowne inwestycje wiążą się z podjęciem większego ryzyka.

  1.  
  2.  Inwestycje na rynku kapitałowym
  3.  
  4.  
  5.  Giełda walutowa
  6.  
  7. Fundusze inwestycyjne zamknięte i otwarte

Decyzja o inwestowaniu zawsze powinna być racjonalna i poparta twardymi przesłankami, płynącymi ze strony rynku finansowego. Jednym z najważniejszych wskaźników jest oczekiwana stopa zwrotu inwestycji oraz realna możliwość jej osiągnięcia. Poza lokatami, do najważniejszych sposobów pomnażania wolnego kapitału należą inwestycje na rynku kapitałowym, giełdzie walutowej i w fundusze inwestycyjne.

Inwestycje na rynku kapitałowym

Inwestycje na rynku kapitałowym opierają się na nabywaniu i upłynnianiu akcji oraz obligacji, czyli papierów wartościowych. Stopa zwrotu z inwestycji w akcje może być bardzo duża, ale równie duża moża być strata. Wszystko przez to, że akcje są obarczone dużą zmiennością. Mniej ryzyka stwarzają obligacje, czyli papiery dłużne, które mają z góry określoną stopę zwrotu. Inwestycje w papiery wartościowe wymagają otworzenia konta w jednym z biur maklerskich.

Giełda walutowa

Giełda walutowa, czyli Forex, to sposób inwestycji przeznaczony dla inwestorów, którzy nie boją się ryzyka. Zysk z inwestycji może być bardzo wysoki i szybki, jednak jego osiągnięcie wymaga umiejętnych spekulacji, opartych na badaniu przebiegu waluty w określonym przedziale czasowym. Duża fluktuacja i dynamizm zmian zniechęcają wielu inwestorów, którzy preferują bezpieczne formy inwestycji.

Fundusze inwestycyjne zamknięte i otwarte

Aby pomnażać swoje finanse w ramach funduszów inwestycyjnych nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy lub umiejętności. Inwestor ma do wyboru fundusz inwestycyjny zamknięty lub otwarty. Pierwszy z nich charakteryzuje się z góry zdefiniowanym okresem zakończenia inwestycji, tzn. że wybierając fundusze inwestycyjne zamknięte, inwestor może określić na jaki czas inwestuje kapitał. Fundusze inwestycyjne otwarte nie mają określonego końca inwestycji, a czas jej trwania zależy od inwestora. Inwestycja w TFI nie wymaga specjalistycznej wiedzy – za wszystkie decyzje odpowiedzialny jest fundusz inwestycyjny. Fundusze inwestycyjne charakteryzują się też dużą stopą zwrotu i niewielkim progiem wejścia – wykup jednostek uczestnictwa często nie przekracza wartości 100 zł. Za obracanie kapitałem inwestora, fundusz inwestycyjny pobiera prowizję.

Previous Segregator - do domu i do biura
Next Alior Bank „tygrysem bankowości” – opinie, nagrody i wyróżnienia

Może to Ci się spodoba

Komentarze rynkowe 0 Comments

Coraz gorsza pozycja polskich producentów wieprzowiny w UE

Producenci wieprzowiny skarżą się na trwale niskie ceny, które nie pokrywają kosztów produkcji. Nie liczą na zmianę cyklu koniunkturalnego, bo występujące dawniej 3–4-letnie cykle, w ramach których okresy wyższych cen wyrównywały słabsze

Inwestowanie 0 Comments

Branża motoryzacyjna coraz mocniej skupia się na środowisku

W ubiegłym roku sprzedaż aut z napędem elektrycznym i hybrydowym typu plug-in wzrosła w Polsce o 65 proc. Szereg korzyści powoduje, że coraz więcej kierowców przesiada się do samochodów z niskoemisyjnym napędem. Przykład innych państw

Komentarze rynkowe 0 Comments

Nowy Jedwabny Szlak szansą na zwiększenie polskiego eksportu do Chin

Polska może dużo zyskać dzięki projektowi Nowego Jedwabnego Szlaku łączącego korytarzami transportowymi Chiny i Europę. Sprzyja temu położenie geograficzne i prawodawstwo spójne z europejskim. Zdaniem ekspertów dzięki tym czynnikom Polska może się stać

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!