Ile komornik może zabrać  z emerytury lub renty?

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Dług można egzekwować nie tylko z wynagrodzenia za umowę o pracę, ale również z emerytury oraz renty. Jak się okazuje, nie może on pozbawić emerytów ani rencistów z ich całkowitego dochodu. Mówi o tym ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem ile komornik może zabrać z emerytury i renty? I jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku obydwóch świadczeń?

Emerytura a komornik

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że emeryci to jeden z głównych celów firm pożyczkowych. Choć emerytura w Polsce wcale nie jest zbyt wysoka, to jest za to systematycznie wpłacana na konto emeryta. Dzięki temu mają oni regularne wpływy. W efekcie dla firm pożyczkowych są wiarygodnymi i wypłacalnymi klientami. Niestety wielu emerytów nie zawsze dokładnie czyta i analizuje umowy podpisywane z instytucjami bankowymi czy pozabankowymi. Do tego dochodzą choroby, pogorszający się stan zdrowia, co wiąże się z większymi wydatkami na leki czy nawet hospitalizacją. W rezultacie zdarza im się brak spłaty zadłużenia , przez co tworzy się dług. W takiej sytuacji bardzo szybko dochodzi do windykacji . Jeżeli nie jest ona skuteczna, pieniądze stara się odzyskać komornik. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od kwoty, ilości kredytów i wierzycieli, komornik nie ma prawa zająć całej emerytury czy renty i musi się stosować do określonych zasad i przepisów.

Kwota wolna od potrąceń w przypadku rent i emerytur– regulacje prawne

Ograniczenie egzekucji w przypadku emerytur i rent wynika z przepisów, które znajdują się w ustawie  z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także zgodnie z regulacją, która zawarta jest w art. 140 ustęp 1 pkt 3 w przypadku egzekucji długów pochodzących ze zobowiązań prywatnych (kredyty, pożyczki) po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, potrącenie z emerytury należnej dłużnikowi może być dokonywane do wysokości 25% niezależnie od ilości wierzycieli.

Kwota wolna od potrąceń – ile wynosi?

Podobnie jak przy umowie o pracę, kwota zajęcia przez komornika zależy od płacy minimalnej. W tej sytuacji bierze się pod uwagę minimalną emeryturę. Zgodnie z obowiązującym prawem, komornik nie może zająć całej kwoty emerytury, a tylko część świadczeń. Na koncie dłużnika musi zawsze pozostać kwota wolna od potrąceń. Kwota stanowi niezbędne minimum, które umożliwia egzystowanie i spełnianie podstawowych potrzeb życiowych. Kwota emerytury wolna od potrąceń i egzekucji wynosi do 1 marca 2020 wynosi:

  • 825 zł – w przypadku innych egzekucji
  • 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
  • 200 zł – w sytuacji potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo–leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych.

Aby uzyskać oficjalne wysokości kwot wolnych od zajęcia w 2020 roku, trzeba poczekać do 1 marca. To wtedy wejdzie w życie kolejna waloryzacja świadczeń, która przyniesie wzrost wartości rent i emerytur, a tym samym zmieni kwotę wolną od potrąceń.

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty w 2020 roku?

Komornik może zabrać z emerytury lub renty kwotę taką kwotę, która pozostawi kwotę wolną od potrąceń. Ściąganie należności musi odbywać się zgodnie z zasadami, dotyczącymi rodzaju zależności:

  • Świadczenia niealimentacyjnie – zalicza się do nich m.in. kredyty i pożyczki. W takiej sytuacji komornik ma prawo do zajęcia jednorazowo maksymalnie 25% kwoty emerytury brutto,
  • Świadczenia alimentacyjne – świadczenia te egzekwowane są na mocy tytułów wykonawczych i potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. W tym przypadku komornik może zająć 60% kwoty emerytury brutto.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: https://www.splatachwilowek.pl/czy-wiesz-ze/ile-komornik-moze-zabrac-z-wynagrodzenia-renty-emerytury-i-konta-bankowego/

Previous Jak poprawić swoją zdolność kredytową?
Next Co to jest konsolidacja kredytu?

Może to Ci się spodoba

Finanse osobiste 0 Comments

Kredyt gotówkowy na 300 tys. — Zestawienie ofert

Kredyt gotówkowy 300 tys. jest dość dużym obciążeniem finansowym na wiele lat. Na szczęście na rynku istnieje wiele banków i innych instytucji pożyczkowych, które pozwalają nam najkorzystniejsze rozwiązanie. Kredyt gotówkowy

Finanse osobiste 0 Comments

Warto drukować umowy zawierane on-line

Mobilna bankowość i zawieranie transakcji przez Internet to już codzienność. Bez problemów można dokonać przelewu, założyć lokatę czy nawet zaciągnąć kredyt on-line. Expander radzi jednak, by pamiętać o dokumentacji i

Finanse osobiste 0 Comments

Czy wolontariuszowi należą się świadczenia?

Wolontariusze poszukiwani są w wielu instytucjach i stowarzyszeniach. Zgadzają się wypełniać zlecone zadania za darmo i znoszą ciężkie warunki pracy. Jednak zgodnie z przepisami mogą oczekiwać na nieliczne świadczenia dodatkowe.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!