Ile komornik może zabrać  z emerytury lub renty?

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Dług można egzekwować nie tylko z wynagrodzenia za umowę o pracę, ale również z emerytury oraz renty. Jak się okazuje, nie może on pozbawić emerytów ani rencistów z ich całkowitego dochodu. Mówi o tym ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem ile komornik może zabrać z emerytury i renty? I jaka jest kwota wolna od potrąceń w przypadku obydwóch świadczeń?

Emerytura a komornik

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że emeryci to jeden z głównych celów firm pożyczkowych. Choć emerytura w Polsce wcale nie jest zbyt wysoka, to jest za to systematycznie wpłacana na konto emeryta. Dzięki temu mają oni regularne wpływy. W efekcie dla firm pożyczkowych są wiarygodnymi i wypłacalnymi klientami. Niestety wielu emerytów nie zawsze dokładnie czyta i analizuje umowy podpisywane z instytucjami bankowymi czy pozabankowymi. Do tego dochodzą choroby, pogorszający się stan zdrowia, co wiąże się z większymi wydatkami na leki czy nawet hospitalizacją. W rezultacie zdarza im się brak spłaty zadłużenia , przez co tworzy się dług. W takiej sytuacji bardzo szybko dochodzi do windykacji . Jeżeli nie jest ona skuteczna, pieniądze stara się odzyskać komornik. Należy jednak pamiętać, że niezależnie od kwoty, ilości kredytów i wierzycieli, komornik nie ma prawa zająć całej emerytury czy renty i musi się stosować do określonych zasad i przepisów.

Kwota wolna od potrąceń w przypadku rent i emerytur– regulacje prawne

Ograniczenie egzekucji w przypadku emerytur i rent wynika z przepisów, które znajdują się w ustawie  z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także zgodnie z regulacją, która zawarta jest w art. 140 ustęp 1 pkt 3 w przypadku egzekucji długów pochodzących ze zobowiązań prywatnych (kredyty, pożyczki) po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, potrącenie z emerytury należnej dłużnikowi może być dokonywane do wysokości 25% niezależnie od ilości wierzycieli.

Kwota wolna od potrąceń – ile wynosi?

Podobnie jak przy umowie o pracę, kwota zajęcia przez komornika zależy od płacy minimalnej. W tej sytuacji bierze się pod uwagę minimalną emeryturę. Zgodnie z obowiązującym prawem, komornik nie może zająć całej kwoty emerytury, a tylko część świadczeń. Na koncie dłużnika musi zawsze pozostać kwota wolna od potrąceń. Kwota stanowi niezbędne minimum, które umożliwia egzystowanie i spełnianie podstawowych potrzeb życiowych. Kwota emerytury wolna od potrąceń i egzekucji wynosi do 1 marca 2020 wynosi:

  • 825 zł – w przypadku innych egzekucji
  • 660 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,500 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
  • 200 zł – w sytuacji potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo–leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno–opiekuńczych.

Aby uzyskać oficjalne wysokości kwot wolnych od zajęcia w 2020 roku, trzeba poczekać do 1 marca. To wtedy wejdzie w życie kolejna waloryzacja świadczeń, która przyniesie wzrost wartości rent i emerytur, a tym samym zmieni kwotę wolną od potrąceń.

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty w 2020 roku?

Komornik może zabrać z emerytury lub renty kwotę taką kwotę, która pozostawi kwotę wolną od potrąceń. Ściąganie należności musi odbywać się zgodnie z zasadami, dotyczącymi rodzaju zależności:

  • Świadczenia niealimentacyjnie – zalicza się do nich m.in. kredyty i pożyczki. W takiej sytuacji komornik ma prawo do zajęcia jednorazowo maksymalnie 25% kwoty emerytury brutto,
  • Świadczenia alimentacyjne – świadczenia te egzekwowane są na mocy tytułów wykonawczych i potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. W tym przypadku komornik może zająć 60% kwoty emerytury brutto.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: https://www.splatachwilowek.pl/czy-wiesz-ze/ile-komornik-moze-zabrac-z-wynagrodzenia-renty-emerytury-i-konta-bankowego/

Previous Jak poprawić swoją zdolność kredytową?
Next Co to jest konsolidacja kredytu?

Może to Ci się spodoba

Finanse osobiste 0 Comments

Czy pożyczanie przez Internet jest bezpieczne?

Przy temacie pożyczek najczęściej porusza się kwestię kosztów i warunków ofert, jednak jest inna, równie istotna sprawa – bezpieczeństwo. Bezpieczne pożyczanie Ma ono zazwyczaj dwa aspekty: pierwszy jest związany z

Finanse osobiste 0 Comments

Wprowadzenie elektronicznego obrotu pieniądza

Wspólnota Europejska już od dłuższego czasu prowadzi prace nad wprowadzeniem obrotu pieniędzy elektronicznych. Zawierać on będzie nie tylko transfery, ale także pożyczki, debety oraz płatności internetowe i mobilne. Czynnikiem sprawczym

Finanse osobiste 0 Comments

Coraz wyższe wynagrodzenia w sieciach handlowych

Zdaniem ekspertów rosnące bezrobocie, presja płacowa i niedobory pracowników na rynku pracy spowodują, że zarobki w handlu detalicznym wzrosną w najbliższych latach nawet o jedną trzecią. Świadome tego sieci handlowe regularnie podnoszą wynagrodzenia i oferują

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!