Dziedziczenie ustawowe i jego specyfika

Dziedziczenie ustawowe i jego specyfika

Gdy analizujemy zapisy prawa spadkowego, relatywnie szybko natrafiamy na te, które odnoszą się do dziedziczenia ustawowego. Najogólniej rzecz ujmując mamy w tym wypadku do czynienia z zasadami, które definiują zarówno kolejność, jak i sposób dziedziczenia majątku zmarłego w momencie, w którym ten nie zdecydował się na przygotowanie testamentu albo wykonał takie działanie, a testament jest nieważny. Dziedziczenie ustawowe wchodzi w grę także wówczas, gdy spadkobiercy nie mogą lub nie chcą przejąć spadku.

W polskim prawie zawiłości prawa spadkowego zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, w jego czwartej księdze. Tam właśnie możemy natrafić nie tylko na kompletną listę spadkobierców, ale również na kolejność, w jakiej dochodzi do ich powoływania właśnie w drodze dziedziczenia ustawowego. Najnowsze zmiany weszły w życie w roku 2009, kiedy to dodano do kręgu spadkobierców pasierbów osoby zmarłej. Kolejność powoływania do dziedziczenia nie jest, na szczęście, skomplikowana. Jako pierwszy występuje więc małżonek zmarłego, a także jego dzieci. Do dziedziczenia dochodzi w równych częściach, a ułamkowa część, jaka przypada małżonkowi nie jest mniejsza niż ¼ całej masy spadkowej. W pewnych okolicznościach część małżonka jest więc znacznie większa niż ta, która należy się dzieciom. Bywa i tak, że przynajmniej jedno z dzieci już nie żyje w momencie, w którym dochodzi do otwarcia spadku. W takim przypadku jego udział spadkowy nie przepada. Przejmuje go jego dziecko lub dzieci, może się bowiem okazać, że było ich więcej.

Obecnie prawo spadkowe nie dyskryminuje już tych, które przyszły na świat poza małżeństwem, a także tych, których narodziły się w konsekwencji kazirodztwa. Sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana, gdy zmarły nie ma zstępnych. W takim przypadku prawo do dziedziczenia przysługuje jego małżonkowi i rodziców. Co ciekawe, gdy nie ma ustalonego ojcostwa, spadek matki musi być równy lub wyższy niż ½ udziałów, co sprawia, że jest ona niejako faworyzowana. Może wydarzyć się i tak, że jeszcze przed otwarciem spadku dojdzie do śmierci jednego z rodziców. W takim przypadku prawo spadkowe powołuje do spadku rodzeństwo osoby zmarłej, które podzieli między siebie jego część zachowując zasadę równości części spadku. Ponownie, w szczególny sposób chronione są prawa małżonka, jako osoby przyczyniającej się do pomnożenia masy spadkowej. Dziedziczy on przynajmniej ½ majątku. Czasem dzieje się i tak, że małżonek obejmuje całość spadku zmarłego. Dzieje się tak, gdy zmarły nie posiadał nie tylko wstępnych i zstępnych, ale i rodzeństwa.

Inni odwiedzili również notariuszpolski.pl

Previous Co trzecia innowacyjna firma w Polsce zakładana jest przez kobietę
Next Zmiany w ustawie hazardowej poprawiły wyniki legalnych bukmacherów o kilkaset procent

Może to Ci się spodoba

Jak uzyskać uzasadnienie wyroku?

Praktycznie każde postępowanie sądowe finalizuje się przedstawieniem wyroku. Zazwyczaj jest to krótka wiadomość o obarczeniu winą, rozwiązaniach karnych oraz decyzji sądu. Okazuje się natomiast, że strony mogą składać wniosek o

Klienci coraz chętniej likwidują szkodę u swojego ubezpieczyciela

Rośnie zainteresowanie klientów towarzystw ubezpieczeniowych trybem bezpośredniej likwidacji szkód. Uruchomiony rok temu system oferuje dziś osiem firm, które odpowiadają za blisko 70 proc. rynku w Polsce. Dzięki niemu bez względu na

Większość polskich elektrowni nie spełnia nowych unijnych norm emisji zanieczyszczeń powietrza

Do 2021 roku polskie elektrownie węglowe i duże zakłady przemysłowe muszą przejść modernizację i wdrożyć nowoczesne technologie, które maksymalnie ograniczą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. To wymóg unijnej dyrektywy przyjętej w kwietniu. Nowe przepisy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!