Dziedziczenie ustawowe i jego specyfika

Dziedziczenie ustawowe i jego specyfika

Gdy analizujemy zapisy prawa spadkowego, relatywnie szybko natrafiamy na te, które odnoszą się do dziedziczenia ustawowego. Najogólniej rzecz ujmując mamy w tym wypadku do czynienia z zasadami, które definiują zarówno kolejność, jak i sposób dziedziczenia majątku zmarłego w momencie, w którym ten nie zdecydował się na przygotowanie testamentu albo wykonał takie działanie, a testament jest nieważny. Dziedziczenie ustawowe wchodzi w grę także wówczas, gdy spadkobiercy nie mogą lub nie chcą przejąć spadku.

W polskim prawie zawiłości prawa spadkowego zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, w jego czwartej księdze. Tam właśnie możemy natrafić nie tylko na kompletną listę spadkobierców, ale również na kolejność, w jakiej dochodzi do ich powoływania właśnie w drodze dziedziczenia ustawowego. Najnowsze zmiany weszły w życie w roku 2009, kiedy to dodano do kręgu spadkobierców pasierbów osoby zmarłej. Kolejność powoływania do dziedziczenia nie jest, na szczęście, skomplikowana. Jako pierwszy występuje więc małżonek zmarłego, a także jego dzieci. Do dziedziczenia dochodzi w równych częściach, a ułamkowa część, jaka przypada małżonkowi nie jest mniejsza niż ¼ całej masy spadkowej. W pewnych okolicznościach część małżonka jest więc znacznie większa niż ta, która należy się dzieciom. Bywa i tak, że przynajmniej jedno z dzieci już nie żyje w momencie, w którym dochodzi do otwarcia spadku. W takim przypadku jego udział spadkowy nie przepada. Przejmuje go jego dziecko lub dzieci, może się bowiem okazać, że było ich więcej.

Obecnie prawo spadkowe nie dyskryminuje już tych, które przyszły na świat poza małżeństwem, a także tych, których narodziły się w konsekwencji kazirodztwa. Sytuacja staje się nieco bardziej skomplikowana, gdy zmarły nie ma zstępnych. W takim przypadku prawo do dziedziczenia przysługuje jego małżonkowi i rodziców. Co ciekawe, gdy nie ma ustalonego ojcostwa, spadek matki musi być równy lub wyższy niż ½ udziałów, co sprawia, że jest ona niejako faworyzowana. Może wydarzyć się i tak, że jeszcze przed otwarciem spadku dojdzie do śmierci jednego z rodziców. W takim przypadku prawo spadkowe powołuje do spadku rodzeństwo osoby zmarłej, które podzieli między siebie jego część zachowując zasadę równości części spadku. Ponownie, w szczególny sposób chronione są prawa małżonka, jako osoby przyczyniającej się do pomnożenia masy spadkowej. Dziedziczy on przynajmniej ½ majątku. Czasem dzieje się i tak, że małżonek obejmuje całość spadku zmarłego. Dzieje się tak, gdy zmarły nie posiadał nie tylko wstępnych i zstępnych, ale i rodzeństwa.

Inni odwiedzili również notariuszpolski.pl

Previous Co trzecia innowacyjna firma w Polsce zakładana jest przez kobietę
Next Zmiany w ustawie hazardowej poprawiły wyniki legalnych bukmacherów o kilkaset procent

Może to Ci się spodoba

Przeliczenie emerytury może oznaczać podwyższenie świadczenie

Emeryturę można ponownie przeliczyć – przypomina Wiesława Lempska z ZUS. Dodatkowy, wcześniej nieudowodniony staż pracy czy zarobki uzyskiwane już po przyznaniu świadczenia mogą wpłynąć na wysokość emerytury. Obecnie obowiązują też korzystniejsze zasady uwzględniania

Rząd rozważa oskładkowanie studenckich umów-zleceń. Zmiany mogą być korzystne dla rynku pracy

Pracodawcy nie muszą dziś odprowadzać do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne pracowników przed 26 rokiem życia, którzy wciąż kontynuują naukę. Niedługo może się to zmienić. Rząd rozważa możliwość oskładkowania studenckich umów-zleceń.

Ważą się losy zmian w Kodeksie pracy

Projekty nowych kodeksów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w obecnej formie spowodowały zamieszanie po stronie pracodawców i samych pracowników – ocenia Michał Szuszczyński, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Plusem projektu jest m.in. propozycja

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!