Jak czytać księgę wieczystą?

Jak czytać księgę wieczystą?

Z księgą wieczystą interesującej nas nieruchomości warto dokładnie się zapoznać.

Księgi wieczyste charakteryzują stan prawny nieruchomości – domów, mieszkań, działek i gruntów, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeżeli planujemy dokonanie transakcji, której przedmiotem będzie właśnie zakup nieruchomości, warto uważnie zapoznać się z jej księgą wieczystą.

Co znajduje się w księdze wieczystej?

Wiedza, którą możemy zdobyć dzięki sprawdzeniu księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości, podzielona jest na cztery działy. Dział pierwszy określa m.in. położenie, powierzchnię i skład (np. przynależność dodatkowych pomieszczeń) danej nieruchomości (są to dane geodezyjne i adresowe), znajduje się w nim również spis praw, które są związane z własnością (lub współwłasnością czy użytkowaniem wieczystym). Z kolejnego działu dowiemy się, kto jest właścicielem domu lub gruntu, a także tego, w jaki sposób nabył swoje prawa do dysponowania nim. W trzecim dziale wskazane są wszelkie ograniczone prawa rzeczowe, które są związane z nieruchomością. Tutaj też sprawdzimy, czy wybranej nieruchomości dotyczy służebność (przechodu lub przesyłu), roszczenia, takie jak prawo pierwokupu, odkupu lub dożywotnie prawo do mieszkania, a także np. wszczęcie egzekucji lub procedury wywłaszczenia. Czwarty – ostatni – dział poświęcony jest hipotekom. Dzięki niemu poznamy istniejące obciążenia hipoteczne, ich wysokość oraz wierzycieli.

Dlaczego warto zapoznać się z właściwą księgą wieczystą?

Przede wszystkim dlatego, że nieznajomość wpisów i wzmianek znajdujących się w księdze nie będzie stanowić dla nas wystarczającego uzasadnienia, jeżeli już po transakcji pojawią się problemy. Dotyczy tego zasada jawności formalnej – księgi wieczyste są jawne i ma do nich dostęp każdy, niezależnie od swojego interesu prawnego z tym związanego. W uzasadnionych przypadkach można odwoływać się do rękojmi wiary publicznej ksiąg, której zadaniem jest ochrona kontrahentów, działających w dobrej wierze. Jeśli kupimy nieruchomość od jej właściciela wskazanego przez księgę, jednak okaże się, że faktycznie nim nie był, możemy liczyć na ochronę rękojmi.

Pamiętać też warto, iż obowiązuje pierwszeństwo praw wpisanych w księdze wieczystej. Ograniczone prawa rzeczowe, które zostały wpisane do księgi stoją ponad tymi, których nie zapisano.

Jak dotrzeć do właściwej księgi wieczystej?

Znając numer identyfikacyjny księgi wieczystej, przypisanej do interesującej nas nieruchomości, skorzystać możemy z dwóch rozwiązań. Po pierwsze, dostęp do ksiąg zapewniają wydziały wieczystoksięgowe w sądach rejonowych, właściwych ze względu na położenie nieruchomości. Po drugie, treść księgi możemy poznać dzięki specjalnej platformie internetowej stworzonej w 2010 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jeżeli jednak znamy tylko adres lub numer działki, warto sprawdzić serwis Ksiegi-wieczyste.org, który wskazuje, jak przy pomocy tych informacji dotrzeć do odpowiedniej księgi. Jest on również bogatym źródłem wiedzy na temat korzystania z ksiąg wieczystych.

Foto: Fotolia

Previous Trwa boom inwestycyjny w małych i średnich firmach
Next Po czym poznać dobre konto osobiste?

Może to Ci się spodoba

Dzieci będą mogły samodzielnie wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w internecie

Nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wskazują, że zgodę na ich przetwarzanie w internecie będą mogły udzielać samodzielnie dzieci. Krajowe ustawy mogą ustanowić własną granicę wiekową, ale nie niższą niż 13 lat.

Pracownicy coraz bardziej wyczuleni na nielegalne i nieetyczne praktyki firm

Jedna piąta pracowników małych i średnich firm zdaje sobie sprawę z nielegalnych i nieetycznych praktyk swojego pracodawcy – wynika z badania BSA przeprowadzonego w kilku europejskich krajach. Prawie trzy czwarte z nich nie miałoby oporów, żeby o takich

Resort rolnictwa wprowadza zmiany umożliwiające przekazanie pomocy większej liczbie gospodarstw

Według puławskiego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa nie ma w kraju zagrożenia suszą rolniczą. Niektóre gminy wciąż odczuwają jednak skutki suchego maja i czerwca. Tam plony mogą być nawet o 20 proc. niższe niż średnia

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!