Jak czytać księgę wieczystą?

Jak czytać księgę wieczystą?

Z księgą wieczystą interesującej nas nieruchomości warto dokładnie się zapoznać.

Księgi wieczyste charakteryzują stan prawny nieruchomości – domów, mieszkań, działek i gruntów, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeżeli planujemy dokonanie transakcji, której przedmiotem będzie właśnie zakup nieruchomości, warto uważnie zapoznać się z jej księgą wieczystą.

Co znajduje się w księdze wieczystej?

Wiedza, którą możemy zdobyć dzięki sprawdzeniu księgi wieczystej interesującej nas nieruchomości, podzielona jest na cztery działy. Dział pierwszy określa m.in. położenie, powierzchnię i skład (np. przynależność dodatkowych pomieszczeń) danej nieruchomości (są to dane geodezyjne i adresowe), znajduje się w nim również spis praw, które są związane z własnością (lub współwłasnością czy użytkowaniem wieczystym). Z kolejnego działu dowiemy się, kto jest właścicielem domu lub gruntu, a także tego, w jaki sposób nabył swoje prawa do dysponowania nim. W trzecim dziale wskazane są wszelkie ograniczone prawa rzeczowe, które są związane z nieruchomością. Tutaj też sprawdzimy, czy wybranej nieruchomości dotyczy służebność (przechodu lub przesyłu), roszczenia, takie jak prawo pierwokupu, odkupu lub dożywotnie prawo do mieszkania, a także np. wszczęcie egzekucji lub procedury wywłaszczenia. Czwarty – ostatni – dział poświęcony jest hipotekom. Dzięki niemu poznamy istniejące obciążenia hipoteczne, ich wysokość oraz wierzycieli.

Dlaczego warto zapoznać się z właściwą księgą wieczystą?

Przede wszystkim dlatego, że nieznajomość wpisów i wzmianek znajdujących się w księdze nie będzie stanowić dla nas wystarczającego uzasadnienia, jeżeli już po transakcji pojawią się problemy. Dotyczy tego zasada jawności formalnej – księgi wieczyste są jawne i ma do nich dostęp każdy, niezależnie od swojego interesu prawnego z tym związanego. W uzasadnionych przypadkach można odwoływać się do rękojmi wiary publicznej ksiąg, której zadaniem jest ochrona kontrahentów, działających w dobrej wierze. Jeśli kupimy nieruchomość od jej właściciela wskazanego przez księgę, jednak okaże się, że faktycznie nim nie był, możemy liczyć na ochronę rękojmi.

Pamiętać też warto, iż obowiązuje pierwszeństwo praw wpisanych w księdze wieczystej. Ograniczone prawa rzeczowe, które zostały wpisane do księgi stoją ponad tymi, których nie zapisano.

Jak dotrzeć do właściwej księgi wieczystej?

Znając numer identyfikacyjny księgi wieczystej, przypisanej do interesującej nas nieruchomości, skorzystać możemy z dwóch rozwiązań. Po pierwsze, dostęp do ksiąg zapewniają wydziały wieczystoksięgowe w sądach rejonowych, właściwych ze względu na położenie nieruchomości. Po drugie, treść księgi możemy poznać dzięki specjalnej platformie internetowej stworzonej w 2010 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jeżeli jednak znamy tylko adres lub numer działki, warto sprawdzić serwis Ksiegi-wieczyste.org, który wskazuje, jak przy pomocy tych informacji dotrzeć do odpowiedniej księgi. Jest on również bogatym źródłem wiedzy na temat korzystania z ksiąg wieczystych.

Foto: Fotolia

Previous Trwa boom inwestycyjny w małych i średnich firmach
Next Po czym poznać dobre konto osobiste?

Może to Ci się spodoba

Zgłoszenie do ZUS stało się prostsze

Nowe przepisy ułatwiają początkującym przedsiębiorcom zgłoszenie siebie do ubezpieczeń w ZUS. Zgłoszenie przedsiębiorca może dołączyć zarówno do wniosku sporządzonego elektronicznie, jak i do wypełnionego w formie papierowej – w tym przypadku dokument ubezpieczeniowy przedsiębiorca

Niepewna przyszłość prywatnego sektora medycznego

System ochrony zdrowia powinien być nastawiony na satysfakcję pacjentów, a pod tym względem Polska jest w europejskim ogonie – uważa Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. To efekt braku długofalowej,

Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym

Przygotowana przez resort finansów nowelizacja ustawy o podatku dochodowym zakłada m.in. wprowadzenie od 2018 roku podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych czy zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów usług niematerialnych. Zmiany oznaczają de facto

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!