Czym zajmuje się Krajowa Rada Notarialna?

Czym zajmuje się Krajowa Rada Notarialna?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Krajowa Rada Notarialna powstała, aby występować w imieniu wszystkich notariuszy w Polsce na szczeblu krajowym. Oprócz tego ma obowiązki dodatkowe, które ustanowiono w momencie jej tworzenia. Czym zajmuje się KRN? Kto znajduje się w składzie?

Po pierwsze Krajowa Rada Notarialna ma swoich przedstawicieli, których wybiera się na podstawie równych i tajnych wyborów. Cała procedura odtwarzana jest co 3 lata. Oczywiście liderzy stanowią część społeczności notariuszy, prezentują interesy ogółu oraz utożsamiają się z powszechnie spotykanymi problemami tego zawodu.

Wśród fundamentalnych zobowiązań Krajowej Rady Notarialnej skazać należy występowanie w imieniu wszystkich notariuszy w Polsce oraz zagranicą, analizowanie, sprawdzanie oraz modernizowanie praw dotyczących notariatu, ale również określanie zasad etyki zawodowej i ich respektowanie.

Warto również wspomnieć, że KRN musi systematycznie sporządzać analizy swojej pracy i co w roku przedstawiać Ministrowi Sprawiedliwości. Siedziba instytucji znajduje się w stolicy, gdzie należy kierować wszystkie dokumenty.

red. Justyna Błahut
gazetafinansowa.net

Previous Raport dzienny Forex
Next Kiedy warto podpisać umowę agencyjną?

Może to Ci się spodoba

Większość polskich elektrowni nie spełnia nowych unijnych norm emisji zanieczyszczeń powietrza

Do 2021 roku polskie elektrownie węglowe i duże zakłady przemysłowe muszą przejść modernizację i wdrożyć nowoczesne technologie, które maksymalnie ograniczą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. To wymóg unijnej dyrektywy przyjętej w kwietniu. Nowe przepisy

Ugoda coraz popularniejszym i bardziej skutecznym rozwiązaniem na rynku zarządzania wierzytelnościami

Tylko 2–3 proc. osób, które utraciły płynność finansową, jest w stanie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy spłacić swoje zobowiązania. Pozostała grupa przestaje regularnie spłacać zadłużenie. Uruchomienie procedury sądowej lub komorniczej wobec takich

Nowa ustawa o imprezach turystycznych przyznaje podróżnym dużo większe prawa

Możliwość zareklamowania usługi lub imprezy turystycznej w ciągu trzech lat od jej zakończenia oraz prawo do rezygnacji w przypadku nieprzewidzianych okoliczności – to przywileje, które zyskają konsumenci na mocy nowej ustawy o imprezach turystycznych,

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!