Co zrobić, gdy klient opóźnia się z zapłatą za fakturę?

Co zrobić, gdy klient opóźnia się z zapłatą za fakturę?

Niepłacone na czas faktury to niestety częste zjawisko w polskiej gospodarce, które negatywnie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstw. Prostym i skutecznym rozwiązaniem problemu może być faktoring.

Brak terminowej spłaty faktur to pogłębiający się problem

Według raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” opublikowanego w kwietniu 2018 roku przez Krajowy Rejestr Długów, przeciętny czas oczekiwania na spłatę faktury to prawie cztery miesiące. Ponadto, opłacanych po terminie jest już ponad 30% wszystkich faktur wystawianych przez polskie firmy. W stosunku do poprzedniego raportu ze stycznia 2018 roku oznacza to 3% wzrost, a czas spłaty wydłużył się aż o 3 tygodnie. Biorąc pod uwagę ogólnie dobrą koniunkturę gospodarczą, ten negatywny trend nie bierze się najpewniej tylko z tego, że przedsiębiorstwom brakuje środków, lecz także z rozpowszechnienia złych nawyków. Istotną rolę odgrywa jednak też mechanizm „błędnego koła”: jeśli kilku klientów nie zapłaci jakiejś firmie na czas, ona również może mieć problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań, pomimo najszczerszych chęci, by zobowiązań dotrzymać.

Faktoring, czyli lepiej zapobiegać opóźnieniom, niż ścigać dłużników

Jednym z prostszych sposobów zapobiegania sytuacjom, gdy klient spóźnia się z płatnością za fakturę, jest skorzystanie z usług firmy faktoringowej, zanim faktura się przeterminuje (sprawdź na przykład: https://faktoria.pl/). Faktoring polega na tym, że wyspecjalizowana firma, czyli tak zwany faktor, wypłaca od ręki pieniądze przedsiębiorstwu oczekującemu na płatność. Następnie zaś faktor pilnuje terminowej spłaty zobowiązania przez kontrahenta, na którego została wystawiona faktura i w razie potrzeby wspiera przedsiębiorstwo w ściąganiu należności. Firma zyskuje w ten sposób płynność finansową, a kontrahent zostaje poinformowany, że płatności za fakturę powinien dokonać na rzecz faktora. Obie te okoliczności wpływają pozytywnie na terminowość spłacania faktur.

Jak faktoring zmniejsza ryzyko związane z opóźnieniami w płatnościach za faktury?

Po pierwsze, eliminując wspominany mechanizm „błędnego koła”, poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Nawet jeśli klient nie zapłaci na czas, firma ma pieniądze za fakturę, co zmniejsza szansę, że sama będzie zalegać z płatnościami. Po drugie, faktoring może też przyczynić się do tego, że klienci będą szybciej spłacać swoje zobowiązania. Dzięki korzystaniu z usług firmy faktoringowej przedsiębiorstwo zmienia bowiem swoją pozycję w tak zwanej piramidzie płatności klientów. Piramida ta pokazuje kolejność, w jakiej firmy regulują zobowiązania finansowe. W pierwszym rzędzie przedsiębiorstwa płacą należności do urzędu skarbowego, ZUS i inne zobowiązania publicznoprawne. Na drugim miejscu są płatności na rzecz instytucji finansowych, na przykład banków i innych firm, o których sądzi się, że mają skuteczne instrumenty ściągania należności. Następnie firmy wypłacają świadczenia pracownikom, później strategicznym dostawcom i kluczowym klientom, a wreszcie regulują opłaty za energię i czynsz. Dopiero na końcu spłacają zobowiązania względem pozostałych kontrahentów. Dzięki faktoringowi płatności na rzecz danej firmy zyskują więc znacznie większy priorytet u klienta – awansują z ostatniego miejsca na drugie, zaraz po zobowiązaniach publicznoprawnych.

Artykuł sponsorowany.

Previous Jak wyjść z długów finansowych
Next Inklinometry - dlaczego warto wybierać najlepsze urządzenia tego typu?

Może to Ci się spodoba

Polskie firmy będą się rozwijać dzięki innowacjom

Innowacje to gwarancja rozwoju przedsiębiorstwa. Połączenie innowacyjnych technologii z ludzką kreatywnością umożliwi firmom rozwój, stworzenie całkiem nowych produktów i usług oraz wyjście z nimi na rynki zagraniczne. Duże firmy czerpią też korzyści ze współpracy ze

Coraz większy wybór ofert pracy. Firmy potrzebują kandydatów prawie na każde stanowisko

W ostatnich tygodniach firmy sygnalizują wysoki popyt na pracowników. Są oni poszukiwani nie tylko w gastronomii czy hotelarstwie, lecz także w branży call center i logistyce. Oferty dotyczą zarówno prac sezonowych czy na zastępstwo,

E-biznes 0 Comments

PZU inwestuje w start-upy. Chce wykorzystywać nowe technologie w swojej działalności

Polskie start-upy technologiczne mogą liczyć finansowe wsparcie – początkowo 0,5 mld zł. Dzięki środkom z PZU i innych krajowych firm powstanie największy w Europie Środkowo-Wschodniej Fundusz Funduszy, który będzie wspierać innowacyjne projekty i pomoże

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!