CFA – licencja na sukces w świecie finansów

CFA – licencja na sukces w świecie finansów

CFA (Chartered Financial Analyst) to jeden z najbardziej prestiżowych i cenionych certyfikatów finansowych. Wysiłek jaki trzeba włożyć w zdobycie takiej licencji jest wprawdzie duży, jednak zdecydowanie warto go podjąć. Stanowi ona bowiem coś na kształt międzynarodowego symbolu wykwalifikowanych specjalistów z zakresu finansów i inwestycji. Specjalistów, których wiedzy i kompetencji potencjalni pracodawcy nie muszą już dodatkowo testować. Co trzeba wiedzieć, by dołączyć do elitarnego grona posiadaczy tytułu CFA?

Licencja maklera papierów wartościowych (MPW), licencja doradcy inwestycyjnego (DI), a także tytuł CFA – to trzy najważniejsze dokumenty, o które zabiegają osoby wiążące swoją przyszłość zawodową z rynkiem finansowym. W warunkach polskich, najbardziej prestiżowe są te dwa ostatnie, o czym świadczy choćby liczba ich posiadaczy; osób z licencją DI jest obecnie zaledwie ponad 600, zaś z tytułem CFA niespełna 600. Dyplom instytutu CFA ma jednak między innymi tę przewagę, że jest honorowany na całym świecie, nie tylko w Polsce. Poza tym, każdy jego posiadacz może ubiegać się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych oraz doradców inwestycyjnych bez egzaminu – musi jedynie zaliczyć krótki test obejmujący głównie zagadnienia z zakresu prawa.

Kto może podejść do egzaminu CFA?

Zdobycie tytułu CFA jest celem wielu analityków rynkowych, doradców inwestycyjnych i finansowych, czy studentów kierunków finansowych, bankowych oraz ekonomicznych. W praktyce jednak, do trzyetapowego egzaminu może przystąpić każdy zainteresowany, który posiada wykształcenie wyższe na poziomie minimum licencjata, a przy tym zna język angielski (wszystkie pytania egzaminacyjne są w tym języku). Co istotne, profil ukończonych studiów nie musi wiązać się z finansami, może być to dowolny kierunek. Ostatni, oczywisty warunek jaki trzeba spełnić, to konieczność wniesienia opłat za każdy etap egzaminu.

Egzamin CFA – koszty i kwestie techniczne

Egzaminy CFA odbywają się w ponad 170 krajach świata; w Polsce, przeprowadza się je w Warszawie. Składają  się one z trzech etapów: pierwszy organizowany jest dwa razy w roku (w czerwcu oraz w grudniu), pozostałe dwa – tylko raz w roku (w czerwcu). Co ważne, kandydat może przystąpić w danym roku wyłącznie do jednego etapu egzaminu.

Łączne koszty wszystkich trzech egzaminów wynoszą ok. 2 tys. USD, przy czym ich wysokość w dużym stopniu zależy od etapu egzaminu oraz terminu uiszczenia opłaty. Jeśli chodzi o ten drugi czynnik, to oczywiście im wcześniejszy termin, tym niższa cena. Zgłaszając się w I turze zapisów, trzeba liczyć się z wydatkiem rządu ok. 650-700 USD, natomiast w ostatniej – już blisko 1300 USD.

Choć ceny nie należą do najniższych, to warto zauważyć, że wliczony jest już w nie kompleksowy, przygotowany przez instytut CFA zestaw materiałów do nauki, który otrzymuje kandydat. Na zestaw ten, w przypadku samego tylko pierwszego poziomu egzaminu, składa się ponad 3000 stron wiedzy teoretycznej i przykładów praktycznych.

Licencja CFA – po 3 latach egzaminów i 4 latach praktyki

Warunki przystąpienia do egzaminu CFA, a warunki uzyskania tytułu CFA to dwie różne sprawy. Jak wynika z wyżej przedstawionych informacji, proces zdobywania certyfikatu w najlepszym wypadku trwa 3 lata. W rzeczywistości jednak, nawet zdanie wszystkich trzech etapów egzaminu nie oznacza, że można posługiwać się tytułem CFA. By móc dopisać sobie te trzy litery po nazwisku trzeba spełnić jeszcze jeden wymóg – posiadać minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe (związane z tym szczegóły są podawane przez instytut CFA, ale generalnie chodzi o piastowanie stanowisk związanych z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych).

Do egzaminu można oczywiście podejść nie mając wymaganego doświadczenia zawodowego. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zdobywać je w okresie zaliczania poszczególnych etapów, albo dopiero po zdaniu wszystkich egzaminów.

Zakres tematyczny egzaminu CFA

Każdy z trzech etapów egzaminu CFA składa się z dwóch trzygodzinnych bloków. Pierwszy i drugi poziom to wyłącznie pytania testowe z kilkoma możliwymi opcjami odpowiedzi, w przypadku których nie ma punktów ujemnych. Na trzecim etapie egzaminu pojawiają się już zarówno pytania testowe, jak i opisowe. Niezależnie o którym etapie mowa, CFA Institute nie podaje liczby punktów, jaka jest potrzebna do jego zdania – w praktyce, próg ten wynosi zwykle ok. 70 proc., ale niekiedy również wyniki pomiędzy 50 a 70 proc. dają szansę na zaliczenie. A jak przedstawia się sam zakres tematyczny poszczególnych etapów?

Pierwszy poziom egzaminu poświęcony jest przede wszystkim narzędziom i koncepcjom, dotyczącym zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz wyceny inwestycji. Uściślając, kandydaci muszą wykazać się tutaj wiedzą z zakresu: mikro- i makroekonomii, metod ilościowych, rynków i instrumentów finansowych czy analizy sprawozdań finansowych.

Drugi etap egzaminu weryfikuje umiejętność zastosowania w praktyce tych narzędzi i koncepcji, których dotyczył etap pierwszy. Największy nacisk kładzie na sprawdzenie znajomości wyceny aktywów i instrumentów finansowych: akcji, instrumentów dłużnych, derywatów oraz inwestycji alternatywnych.

Podczas ostatniego etapu egzaminu, sprawdzana jest wiedza wymagana na wcześniejszych poziomach, a także ta dotycząca metod pomiaru wyników inwestycyjnych czy standardów prezentacji wyników zarządzania aktywami. Weryfikowana jest również umiejętność radzenia sobie z dylematami etycznymi, które mogą pojawić się w różnych sferach działalności zawodowej.

Jak przygotować się do egzaminu CFA?

Do egzaminu CFA można przygotowywać się samodzielnie, jednak ze względu na stopień jego trudności, bardzo obszerny zakres tematyczny, a także fakt, że pojawia się na nim wiele zadań praktycznych, w wielu przypadkach lepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie ze wsparcia wyspecjalizowanej firmy szkoleniowej.  Co oczywiste, należy jednak zaufać firmie cieszącej się dobrą reputacją i pozytywnymi opiniami dotychczasowych uczestników kursów. Ponadto, trzeba zapoznać się ze specyfiką samego, organizowanego przez nią kursu, tj. jego planowanym przebiegiem i założeniami. Przykładowo, w przypadku profesjonalnego kursu CFA w EY Academy of Business słuchacz nie tylko uczestniczy w całodniowych szkoleniach stacjonarnych, ale może również liczyć na kontakt hot-line wspierający jego naukę na każdym etapie, a także praktyczne porady kadry szkoleniowej. Co więcej, może również bezpłatnie przystąpić do egzaminu próbnego CFA Schwester Live Mock Exam. Więcej o programie kursu i udogodnieniach zapewnianych przez Academy of Business można przeczytać na stronie: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/cfa,52/.

 

Artykuł sponsorowany.

Previous Nadchodzą rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy
Next Nowy Dyrektor Zarządzający TransferGo

Może to Ci się spodoba

Finanse osobiste 0 Comments

Pokój hotelowy na własność zyskowną alternatywą dla lokaty bankowej

Niskie oprocentowanie lokat bankowych i inflacja sprawiają, że Polacy masowo wycofują z nich pieniądze i szukają bardziej zyskownych form lokowania kapitału. Coraz popularniejszą alternatywą jest rynek nieruchomości, który jest w bardzo dobrej kondycji. Poza

Finanse osobiste 0 Comments

Co drugi rodzic oszczędza z myślą o przyszłości swoich dzieci

Połowa rodziców ma odłożone środki dla swoich dzieci lub regularnie oszczędza z myślą o ich przyszłości – wynika z raportu „Dojrzałość finansowa Polaków 2017” przygotowanego przez Nationale-Nederlanden. W przypadku rodzin, które otrzymują świadczenie z programu Rodzina

Finanse osobiste 0 Comments

Polacy racjonalnie podchodzą do bożonarodzeniowych zakupów

W tym roku na wydatki związane z organizacją świąt Bożego Narodzenia przeznaczymy średnio 719 zł – wynika z Barometru Providenta. Co dziesiąty Polak przyznaje, że nie będzie mógł sobie pozwolić na wszystkie świąteczne

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!