Akty notarialne – szczególny dokument urzędowy

Akty notarialne – szczególny dokument urzędowy

Akt notarialny to dokument, którego przygotowaniem zajmuje się notariusz i jest to centralna czynność wykonywana przez osoby, które są przedstawicielami tego zawodu prawniczego. Specyfika tego dokumentu polega na tym, że akt notarialny może być sporządzony, co do zasady wyłącznie przez notariusza. Istnieją w tym zakresie pewne odstępstwa od reguły, jednak idąc po kolei będziemy chcieli przedstawić nieco dokładniej charakterystykę aktu notarialnego.

Co to takiego akt notarialny?

„Akt notarialny to dokument, który staje się potwierdzeniem dokonania określonych czynności prawnych. W prawie polskim istnieją takie sytuacje, w których przygotowanie aktu notarialnego jest obowiązkowe. Do tych czynności zalicza się przekazanie prawa własności do nieruchomości czy dokonanie darowizny” – wyjaśnia redaktor portalnotariusza.pl.

Jeśli w prawie istnieje wymóg przygotowania aktu notarialnego to jego niedopełnienie sprawi, że czynność nie będzie ważna. Zawarcie umowy kupna sprzedaży nieruchomości nie będzie skutkować przeniesieniem własności. Oczywiście nie tylko sytuacje wymagane prawem związane są z przygotowaniem aktu notarialnego. Tego typu czynność może być zrealizowana w dowolnym przypadku, jeśli taka będzie wola stron. Świetnym przykładem dokumentu, który może być w formie aktu notarialnego ale nie musi być będzie testament. W każdym przypadku akt notarialny będzie zwierał wcześniej ustnie złożone oświadczenia woli przez strony, które będą stawać przed notariuszem. Gdy akt notarialny będzie przygotowany notariusz albo osoba przez niego wyznaczona musi przeczytać stronom przygotowany dokument, by te miały pewność, że jest on zgodny ze złożonymi przez nie oświadczeniami woli.

Czy tylko notariusz sporządza akt notarialny?

Zasada polskiego prawa jest taka, że akt notarialny sporządzany jest przez notariusza. Istnieją jednak wyjątki, w których ta czynność dokonana będzie przez inny uprawniony podmiot. Za granicą akt notarialny może być sporządzany również przez polskiego konsula. Może jednak tego dokonać dopiero po tym jak uzyska pisemne upoważnienie od Ministra Sprawiedliwości. To jedynie szczególna sytuacja, wniosek o wydanie takiego upoważnienia składa Minister Spraw Zagranicznych. Poza tym również mamy dwie inne sytuacje, gdy akt notarialny sporządzany jest przez inny podmiot niż notariusz. Chodzi tutaj o sytuację, w której urząd pocztowy przygotowuje protest z powodu niezapłacenia. Oprócz tego na niektórych dokumentach podpisy poświadczać mogą banki albo przewodniczący zarządu gminy w miejscowości, gdzie nie funkcjonuje kancelaria notarialna.

Co znajduje się w akcie notarialnym?

Według obowiązującego prawa akt notarialny powinien być przygotowany w języku polskim i zwierać następujące informacje:

  • data, ewentualnie godzina i minuta rozpoczęcia i podpisania aktu oraz miejsce sporządzenia
  • dane notariusza
  • dane osobowe stron biorących udział w akcie
  • oświadczenia stron z ewentualnym nawiązaniem do dokumentów jakie były okazane w trakcie przygotowania dokumentu
  • stwierdzenie istotnych okoliczności, które zaszły przy spisaniu aktu
  • stwierdzenie że akt został odczytany, przyjęty oraz podpisany
  • podpisy osób biorących udział w akcie
  • podpis notariusza.

Więcej informacji znajdziesz na stronie notariusza Moniki Sucheckiej, krakowskinotariusz.pl.

Previous W centrach usług dla biznesu codziennie powstaje 90 nowych miejsc pracy
Next Na rynku pracy brakuje co najmniej 500 tys. specjalistów. Kształcenie zawodowe wciąż mało popularne

Może to Ci się spodoba

Czy reklamowanie usług notariusza jest dozwolone?

Posada notariusza to odpowiedzialne zajęcie i oczekuje wiele poświęcenia. Jednak daje dobre wynagrodzenie i zazwyczaj stanowi korzystny i dochodowy zawód. Nie zawsze oznaczenie biura lub siedziby jest właściwe i w

W jaki sposób pisma sądowe docierają do adresata?

Od 2009 roku funkcjonują nowe przepisy obejmujące zasady przekazywania pism sądowych. Wprowadzono udoskonalone procedury przechowywania listów na poczcie oraz wydłużono okres czekania na odbiór korespondencji. Jak aktualnie wygląda sprawa przesyłania

1 stycznia 2019 roku zacznie obowiązywać elektroniczna dokumentacja medyczna

Od 1 stycznia 2019 roku trzy dokumenty – karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala oraz informacja specjalisty dla lekarza kierującego – będą wystawiane już wyłącznie w formie elektronicznej. Niedługo wejdą

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!