Akty notarialne – szczególny dokument urzędowy

Akty notarialne – szczególny dokument urzędowy

Akt notarialny to dokument, którego przygotowaniem zajmuje się notariusz i jest to centralna czynność wykonywana przez osoby, które są przedstawicielami tego zawodu prawniczego. Specyfika tego dokumentu polega na tym, że akt notarialny może być sporządzony, co do zasady wyłącznie przez notariusza. Istnieją w tym zakresie pewne odstępstwa od reguły, jednak idąc po kolei będziemy chcieli przedstawić nieco dokładniej charakterystykę aktu notarialnego.

Co to takiego akt notarialny?

„Akt notarialny to dokument, który staje się potwierdzeniem dokonania określonych czynności prawnych. W prawie polskim istnieją takie sytuacje, w których przygotowanie aktu notarialnego jest obowiązkowe. Do tych czynności zalicza się przekazanie prawa własności do nieruchomości czy dokonanie darowizny” – wyjaśnia redaktor portalnotariusza.pl.

Jeśli w prawie istnieje wymóg przygotowania aktu notarialnego to jego niedopełnienie sprawi, że czynność nie będzie ważna. Zawarcie umowy kupna sprzedaży nieruchomości nie będzie skutkować przeniesieniem własności. Oczywiście nie tylko sytuacje wymagane prawem związane są z przygotowaniem aktu notarialnego. Tego typu czynność może być zrealizowana w dowolnym przypadku, jeśli taka będzie wola stron. Świetnym przykładem dokumentu, który może być w formie aktu notarialnego ale nie musi być będzie testament. W każdym przypadku akt notarialny będzie zwierał wcześniej ustnie złożone oświadczenia woli przez strony, które będą stawać przed notariuszem. Gdy akt notarialny będzie przygotowany notariusz albo osoba przez niego wyznaczona musi przeczytać stronom przygotowany dokument, by te miały pewność, że jest on zgodny ze złożonymi przez nie oświadczeniami woli.

Czy tylko notariusz sporządza akt notarialny?

Zasada polskiego prawa jest taka, że akt notarialny sporządzany jest przez notariusza. Istnieją jednak wyjątki, w których ta czynność dokonana będzie przez inny uprawniony podmiot. Za granicą akt notarialny może być sporządzany również przez polskiego konsula. Może jednak tego dokonać dopiero po tym jak uzyska pisemne upoważnienie od Ministra Sprawiedliwości. To jedynie szczególna sytuacja, wniosek o wydanie takiego upoważnienia składa Minister Spraw Zagranicznych. Poza tym również mamy dwie inne sytuacje, gdy akt notarialny sporządzany jest przez inny podmiot niż notariusz. Chodzi tutaj o sytuację, w której urząd pocztowy przygotowuje protest z powodu niezapłacenia. Oprócz tego na niektórych dokumentach podpisy poświadczać mogą banki albo przewodniczący zarządu gminy w miejscowości, gdzie nie funkcjonuje kancelaria notarialna.

Co znajduje się w akcie notarialnym?

Według obowiązującego prawa akt notarialny powinien być przygotowany w języku polskim i zwierać następujące informacje:

  • data, ewentualnie godzina i minuta rozpoczęcia i podpisania aktu oraz miejsce sporządzenia
  • dane notariusza
  • dane osobowe stron biorących udział w akcie
  • oświadczenia stron z ewentualnym nawiązaniem do dokumentów jakie były okazane w trakcie przygotowania dokumentu
  • stwierdzenie istotnych okoliczności, które zaszły przy spisaniu aktu
  • stwierdzenie że akt został odczytany, przyjęty oraz podpisany
  • podpisy osób biorących udział w akcie
  • podpis notariusza.

Więcej informacji znajdziesz na stronie notariusza Moniki Sucheckiej, krakowskinotariusz.pl.

Previous W centrach usług dla biznesu codziennie powstaje 90 nowych miejsc pracy
Next Na rynku pracy brakuje co najmniej 500 tys. specjalistów. Kształcenie zawodowe wciąż mało popularne

Może to Ci się spodoba

Resort rolnictwa wprowadza zmiany umożliwiające przekazanie pomocy większej liczbie gospodarstw

Według puławskiego Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa nie ma w kraju zagrożenia suszą rolniczą. Niektóre gminy wciąż odczuwają jednak skutki suchego maja i czerwca. Tam plony mogą być nawet o 20 proc. niższe niż średnia

Duże zmiany w prawie na rynku odpadów

Branżę tworzyw sztucznych czeka wiele zmian związanych z prawodawstwem unijnym. Komisja Europejska chce, by do 2030 roku wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych nadawały się do recyklingu. Realizując założenia ogólnoeuropejskiej strategii na temat

Prawnicy podzieleni w sprawie powołania B. Misiewicza do rady nadzorczej PGZ

Od początku września kontrowersje budzi powołanie rzecznika ministra obrony narodowej Bartłomieja Misiewicza do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zdaniem polityków młody dyrektor nie ma do tego kompetencji. Według Pawła Rymarza, partnera

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!