4 kroki do wyboru najlepszego ubezpieczenia nieruchomości

4 kroki do wyboru najlepszego ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie mieszkania jest obowiązkowe w zasadzie jedynie dla kredytobiorców hipotecznych, ale w praktyce, powinien zainteresować się nim każdy właściciel nieruchomości. W końcu dom to azyl i synonim bezpieczeństwa, a często również – najbardziej wartościowy składnik posiadanego majątku. Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak zapewnić mu właściwą ochronę, a konkretniej mówiąc – jak wybrać najlepszą dla siebie ofertę ubezpieczenia nieruchomości.

Na wstępie należy podkreślić, że ubezpieczenie nieruchomości jest obecnie równie łatwo dostępne jak choćby polisa OC czy AC. Sęk w tym, że w przypadku takich ubezpieczeń sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku np. Autocasco – polisa polisie nierówna. Dlatego chcąc znaleźć produkt, który zapewni pożądaną ochronę, a przy tym nie nadwyręży zbytnio portfela, trzeba liczyć się z koniecznością przeanalizowania możliwie jak największej liczby ofert. Od czego należy zacząć, by wybrać optymalnie dopasowaną polisę?

  1. Ustal wartość rynkową swojej nieruchomości

Pierwszy krok polega na przeprowadzeniu samodzielnej wyceny posiadanej nieruchomości. Jest niezwykle ważny, ponieważ wartość ubezpieczanego domu lub mieszkania to drugi, obok zakresu działania polisy, najważniejszy parametr wpływający na ostateczną wysokość składki. Co więcej, znając dokładną wartość nieruchomości można wybrać polisę z taką sumą ubezpieczenia, która zapewni jej pełną ochronę. Czyli inaczej mówiąc z taką sumą ubezpieczenia, która w razie wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia, zagwarantuje wypłatę świadczenia w wysokości pozwalającej na przywrócenie nieruchomości do stanu wyjściowego.

W praktyce, oszacowana wartość nieruchomości powinna odpowiadać jego rzeczywistej wartości rynkowej. Zawyżona wycena sprawi wprawdzie, że klient otrzyma odszkodowanie przekraczające wielkość poniesionych strat, ale będzie wiązała się za to z wyższą składką ubezpieczenia. Zaniżona wycena będzie zaś oznaczała, że wypłacone świadczenie nie pozwoli pokryć wszystkich kosztów naprawienia szkód.

  1. Ustal, co chcesz objąć ubezpieczeniem

Drugi krok polega na sprecyzowaniu rzeczywistych potrzeb i oczekiwań domowników, czyli inaczej mówiąc, udzieleniu sobie odpowiedzi na pytanie, jaki zakres ochrony ma zapewniać ubezpieczenie nieruchomości. Podstawowe, najtańsze warianty polisy pozwalają ubezpieczyć same mury oraz elementy stałe (np. kominek, wykończenia podłóg i ścian, żaluzje). Droższe pakiety zabezpieczają również mienie ruchome (np. meble, sprzęt RTV i AGD). Co istotne, właściciele domów mogą objąć ubezpieczeniem nie tylko sam budynek mieszkalny, ale także pozostałe budynki i niektóre obiekty, znajdujące się na terenie ich posesji – w tym nawet bramę, ogrodzenie czy altanę ogrodową.

  1. Określ, przed czym ma chronić ubezpieczenie nieruchomości

Kolejny krok to wskazanie zagrożeń, przed którymi ma chronić polisa. Właściciele mieszkań i domów powinni obowiązkowo ubezpieczyć je od pożaru i powodzi – które występują na szczęście rzadko, ale jeśli już do nich dojdzie, można stracić cały dorobek swojego życia. Podstawowe warianty ubezpieczenia nieruchomości zabezpieczają przed jednym i drugim, a dodatkowo zwykle także przed zalaniem i kradzieżą z włamaniem. Te bardziej zaawansowane pakiety, wybierane przede wszystkim przez właścicieli domów, chronią również przed skutkami uderzenia pioruna, upadku drzewa, gradu, porywistego wiatru czy osunięcia i trzęsienia ziemi. Co oczywiste, każdy ubezpieczyciel indywidualnie określa szczegółowy zakres działania polisy.

Warto wspomnieć, że na rynku można spotkać takie oferty jak ubezpieczenie „Mój Dom24” Banku PKO BP (sprawdź na: http://pkoubezpieczenia.pl/dom-i-majatek/ubezpieczenie-moj-dom24), która obejmuje nie tylko ochronę mienia, ale również OC w życiu prywatnym czy domowe Assistance. Polisa OC pozwala zabezpieczyć się na wypadek np. zalania sąsiadów, natomiast Assistance zapewnia dostęp do pomocy i pokrycie związanych z nią kosztów np. w razie wystąpienia zdarzenia, które uniemożliwi dalsze zamieszkiwanie domu czy mieszkania. Dzięki takiemu produktowi można zatem zapewnić ochronę nie tylko samej nieruchomości, ale również sobie.

  1. Poznaj znaczenie najważniejszych pojęć „ubezpieczeniowych”

W kontekście ubezpieczeń nieruchomości, tak jak i przy innych produktach rynku ubezpieczeniowego, pojawia się kilka istotnych pojęć branżowych. Do tych, które koniecznie powinni znać klienci należą przede wszystkim: wyłączenia odpowiedzialności, podlimity, franszyza redukcyjna i integralna, a także wartość rzeczywista i odtworzeniowa. Co one oznaczają?

  • Wyłączenia odpowiedzialności to przypadki, w których towarzystwo nie wypłaca odszkodowania pomimo wystąpienia szkody. Zwykle dotyczą one szkód, które pojawiają wskutek np. pozostawienia kluczy w drzwiach, umyślnego działania ubezpieczonego czy zamachu terrorystycznego.
  • Podlimity to górne, określone kwotowo lub procentowo, ograniczenia wysokości odszkodowania dla konkretnego elementu wyposażenia. Przykładowo, podlimit dla kradzieży mebli wynoszący 3 tys. złotych oznacza, że nawet jeśli rzeczywiste straty przekroczą tę wartość, ubezpieczony uzyska zwrot maksymalnie właśnie 3 tys. złotych.
  • Franszyza integralna oraz redukcyjna, podobnie jak podlimity mogą być określone kwotowo lub procentowo. Ten pierwszy typ franszyzy oznacza, że za szkody niewielkiej wartości, np. nieprzekraczające 200 zł, ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Natomiast zastosowanie franszyzy redukcyjnej powoduje, że wysokość należnego świadczenia jest pomniejszana o wskazaną w umowie kwotę.
  • Wartość rzeczywista i odtworzeniowa dotyczą sposobu obliczania wartości majątku na potrzeby wypłaty odszkodowania. Zastosowanie tej ostatniej oznacza, że w przypadku np. zniszczenia mebli, ubezpieczony otrzyma świadczenie odpowiadające kosztom zakupu nowego wyposażenia; wartości rzeczywistej – że ubezpieczyciel uwzględni stopień zużycia mebli i naliczy niższą wielkość świadczenia.

Trzeba podkreślić, że to właśnie powyższe elementy należą do grona tych, na które trzeba zwrócić największą uwagę analizując OWU poszczególnych ofert.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Ostatni etap polega na przeanalizowaniu i porównaniu ze sobą atrakcyjności poszczególnych ofert ubezpieczenia nieruchomości. Najlepszym rozwiązaniem będzie oczywiście wybór tej, która zapewnia oczekiwany zakres ochrony, a przy tym wiąże się z najniższą składką. Jeśli chodzi o tę ostatnią, to należy podkreślić, będzie ona zależała nie tylko od wybranego pakietu polisy czy wartości nieruchomości, ale również materiału z jakiego wykonano budynek oraz zastosowanych w nim zabezpieczeń.

Previous Brak siły roboczej może zahamować inwestycje drogowe
Next Sprzedaż ubezpieczeń smartfonów rośnie o 10 proc. rocznie

Może to Ci się spodoba

Finanse osobiste 0 Comments

O ile kantory internetowe są tańsze od stacjonarnych i banków?

W jaki sposób wymieniasz walutę? Większość osób niezbyt dokładnie przed wymianą sprawdza kursy rynkowe walut i nie wie, ile płaci za wymianę. Jeśli w najbliższym czasie planujesz kupić walutę, podpowiemy

Finanse osobiste 0 Comments

Praca rzecz nabyta – jak radzić sobie ze zobowiązanymi finansowymi po jej utracie?

Choć sytuacja na rynku pracy w ostatnim czasie się poprawia, to jednak nikt nie może zagwarantować, że nagle nie stracimy posady. Taka sytuacja może okazać się szczególnie trudna dla osób

Wiadomości 0 Comments

Czy minimalna krajowa pozwala godnie żyć?

W roku 2014 minimalna krajowa pensja wynosi dokładnie 1680 zł brutto. Z badań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że za takie pieniądze musi żyć prawie milion Polaków. Często są

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!